Sivu päivitetty 12.1.2018

Ennakointi kansalaistaidoksi ja osaksi poliittista päätöksentekoa

Tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, mutta yrittämättä jättäminen on huono vaihtoehto. Se mitä teemme tänään vaikuttaa siihen, mitä voimme tehdä huomenna. Signaaleista tulevaisuustarinoihin – ennakoinnin lyhyt käsikirja sisältää ajattelu- ja toimintatapoja, joita soveltamalla kuka tahansa voi valmistautua tulevaisuuden kohtaamiseen.

Käsikirja on tarkoitettu kaikille tulevaisuuden ennakoinnista ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisesta kiinnostuneille.

– Kaikki tulevaisuuteen liittyvä ei luonnollisestikaan ole omissa käsissämme, sillä tulevaisuus syntyy monimutkaisten keskinäisriippuvuuksien ja lukuisten takaisinkytkentöjen kautta. Ennakointi on sitä hyödyllisempää, mitä selvemmin se mielletään prosessiksi, jossa yritetään samanaikaisesti sekä nähdä että valmistautua tulevaan, toteaa yliopettaja Harri Jalonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Ennakointi ei voi olla tulevaisuudentutkijoiden yksinoikeus, sillä saatavilla olevan informaation räjähdysmäinen kasvu on tehnyt ennakoinnista mahdollista kenelle tahansa.

– Ennakointi voidaan mieltää uudenlaiseksi kansalaistaidoksi, joka on hyödyllistä kaikille. Ennakoinnissa pyritään tuntemattoman systemaattiseen jäsentämiseen. Siinä etsitään merkkejä oraalla olevista tapahtumaketjuista ja tunnistetaan nykyhetkestä ilmiöitä, jotka oletettavasti vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus voi muodostua, muistuttaa innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitosta.

Tulevaisuuden tekevät ihmiset eivätkä järjestelmät

Tulevaisuutta lähestytään käsikirjassa järjestelmien ja rakenteiden sijaan ihmiskeskeisestä näkökulmasta.

– Käsikirjassa on panostettu ennakoinnin puhuttelevuuteen, ja siksi olemme rakentaneet tulevaisuustarinoita, jotka kuvaavat ihmisten arkea, toteaa projektipäällikkö Mira Lehti Turun ammattikorkeakoulusta.

Käsikirjassa kuvataan ihmisten elämää vuonna 2027: Miten teknologia helpottaa 81-vuotiaan eläkeläisen Williamin arkea? Miten 50-vuotias Heidi yhdistää perhe-elämän ja nopeasti muuttuvat työelämän vaatimukset? Miten IT-insinööriksi valmistunut Assim onnistuu perustamaan oman yrityksen Suomessa?

Hyvät tulevaisuustarinat puhuttelevat ihmisiä tässä ajassa, sillä ne yhdistävät uskottavasti makrotason trendit mikrotason toimintaan ja ihmisten arkeen.

– Käsikirja sopii myös politiikkaa eri tasoilla toteuttaville päätöksentekijöille sekä hyvinvointikysymysten parissa työskenteleville viranhaltijoille, järjestöihmisille ja tutkijoille. Oppaan tulevaisuustarinoita hyödynnettiin jo viime vuonna Tulevaisuuden kunta -hankkeen ennakointityössä, Jäppinen kertoo.

Käsikirjasta hyötyvät myös yritykset, sillä monet tulevaisuudessa toteutuvat asiat ovat oikein oivallettuna uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Käsikirja on laadittu osana Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittamaa InnoSI-tutkimushanketta (2015–2017, ks. http://innosi.eu). Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen Kuntaliiton yhteistyö jatkuu ja syventyy uudessa CoSIE-hankkeessa (ks. www.cosie-project.eu), joka on myös rahoitettu Horisontti2020-ohjelmasta.

Lataa Signaaleista tulevaisuustarinoihin (pdf) ilmaiseksi käyttöösi.

Lataa From Signals to Future Stories (pdf) ilmaiseksi käyttöösi.

Ennakoinnin_kasikirja_kansikuva.jpg