Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.1.2018

Liikettä ja iloa maahanmuuttajanaisten arkeen

Turun AMK:n MARJAT-hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajanaisille Liikettä ja iloa arkeen –seminaari 22.1.2018 Ruiskadun kampuksella. Opiskelija Katja Sajannin järjestämän päivän aiheena oli kevään 2018 liikuntatoiminnan yhteissuunnittelu ja ideointi.

Katja Sajanti opiskelee sosiaali- ja terveysalalla kehittäminen ja johtaminen –suuntauksessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

MARJAT-hankkeessa hän suunnittelee toimintamallia maahanmuuttajanaisten fyysisen aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueen maahanmuuttajien terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista.

Maahanmuuttajanaisten liikuntaa kehitettävä

MARJAT toimii yhteistyössä Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan ja Pikku-Mustikan kanssa. Ne tarjoavat maahanmuuttajanaisille kielen opetusta, kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita edistäen maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia. Sajanti tekee projektissaan heidän kanssaan yhteistyötä.

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa yhtenä huolenaiheena on naisten yleisesti heikommaksi koettu terveys. Yhdeksi tavoitteeksi on asetettu naisten lihavuuden ehkäisy liikuntaa lisäämällä, Sajanti toteaa.

– Tavoitteena on terveyden ja osallisuuden edistäminen kehittämällä asiakaslähtöinen toimintamalli aktiivisuuden lisäämiseksi. Mallia voi soveltaa sote-alan toimipaikoissa yhteistyössä kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa, Sajanti jatkaa.

Sajanti on haastatellut Somaliasta, Marokosta, Kosovosta, Keniasta, Iranista, Pakistanista, Turkista ja Virosta tulleita naisia. He kokivat fyysisen aktiivisuuden keskeiseksi terveyden edistämisen keinoksi. He tarvitsevat tietoa palveluista sekä ohjausta, kannustusta ja motivointia.

Liikunta- ja ravintotottumukset puhuttivat

Maahanmuuttajanaisten liikuntaan aktivoimisessa tulisi painottaa terveyttä, rentoutumista ja sosiaalisuutta sekä huomioitava kulttuuriset erityispiirteet toimintaa suunniteltaessa. Edullisten, naisille suunnattujen ryhmien tarve tuli toiveissa esille.

Turun kaupungin liikuntapalveluvastaava Minna Inkinen esitteli kaupungin liikuntatoimen palveluja. Erilaisia mahdollisuuksia on paljon, joihin naiset voivat osallistua.

Iltapäivän aikana naisille oli järjestetty työpajatyöskentelyä yhdessä fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Pajoissa keskusteltiin kiinnostavista liikuntalajeista, liikuntavarusteista sekä liikunnasta ja ravinnosta.

 

MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin -hanke tukee Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotoutumista. Sitä tuetaan edistämällä heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Päätavoitteita ovat terveystietouden lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen.