Sivu päivitetty 7.2.2018

Pekka Talmolasta TUAS Fellow

Vuonna 2016 Turun ammattikorkeakoulussa aloitettu TUAS Fellow -asiantuntijajärjestelmä on perustettu vahvistamaan entisestään koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välistä sidosryhmäyhteistyötä. Uusimpana TUAS Fellow -asiantuntijana aloitti 6.2.2018 Pekka Talmola, joka on jo 1990-luvun alkupuolelta saakka tehnyt yhteistyötä ICT-kouluttajien kanssa.

Teksti ja kuva: Johanna Stenroos-Vuorio

Pekka Talmolan TUAS Fellow -nimitys julkistettiin ICT-neuvottelukunnan kokouksessa Yrityspalvelupiste Potkurissa. Talmola on ensimmäinen ICT-alan TUAS Fellow.

- Turun AMK on tuttu paikka, sillä yhteistyön monet muodot ovat olleet arkipäivää välillämme jo 25 vuoden ajan, Pekka Talmola miettii.

Jo 1990-luvulla Pekka Talmola on opettanut digiTV-aiheisia opintojaksoja opiskelijoille. Vuosiin on mahtunut myös erinäisiä insinööriopinnäytetöiden ohjaamisia, kansainvälisistä tutkimusprojekteista puhumattakaan. Talmola on Turun AMK:n ICT-neuvottelukunnan jäsen.

TUAS Fellow Pekka Talmola on valmistunut diplomi-insinööriksi (elektroniikka) vuonna 1986 ja tekniikan lisensiaatiksi 1994 Teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto). Talmola on ollut Nokia-konsernin palveluksessa vuodesta 1985 ja työskennellyt laajasti tuotekehityksen eri tehtävissä esimerkiksi TV-, satelliitti- ja mobiiliteknologioiden alueilla.

- Yhteistyö Pekka Talmolan kanssa jatkuu nyt entistäkin tiiviimpänä. Hänen pitkä ja monipuolinen kokemuksensa vaativissa asiantuntijatehtävissä on arvokasta sekä alan opetukseen että TKI-toimintaan liittyen, kommentoi koulutus- ja tutkimuspäällikkö Janne Roslöf Turun AMK:sta.

Tiiviisti mukana standardointityössä ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa

Vuodesta 2000 alkaen Pekka Talmola on osallistunut standardointityöhön alan kansainvälisissä organisaatioissa. Työ on liittynyt esimerkiksi mobiili-TV-, kognitiiviradio-, energia- ja terveysteknologioihin. Lisäksi Talmola on osallistunut spektrinkäytön säätelyyn erityisesti UHF-alueella.

Pekka Talmolan aktiivisuudesta kertoo se, että hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin (EU, Celtic) ja kansallisiin (Tekes) tutkimusprojekteihin. Pitkään jatkunut yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun tietoliikennealan toimijoiden kanssa on toteutunut juuri Celtic- ja Tekes-projektien kautta.

- Pekka Talmola on ollut keskeisimpiä yksittäisiä henkilöitä yritysmaailmaan puolella edesauttamassa jo yli 10 vuoden projektijatkumon syntymistä langattoman tietoliikenteen tutkimukseen Turun AMK:lla. On hienoa, että saadaan Pekka mukaan tutkimusryhmän päivittäiseen toimintaan tästä eteenpäin, toteaa tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun AMK:sta.

Mikä on TUAS Fellow –asiantuntijajärjestelmä?

TUAS Fellow on Turun AMK:n osaajaverkoston ja yhteiskunnallisen sidosryhmäyhteistyön laajentamiseksi luotu verkosto, joka kutsuu aika ajoin mukaan uusia asiantuntijoita nimikkeellä TUAS Fellow. Tavoitteena on sitouttaa toiminnassa jo aiemmin vahvasti mukana olleita asiantuntijoita edistämään entistä vahvemmin yhteisiä tavoitteitamme ja laajentamaan yhteiskunnallista verkostoa sekä osaamispohjaamme.

TUAS Fellow -järjestelmä aloitettiin vuonna 2016