Sivu päivitetty 9.2.2018

DUUNI vahvistaa nuorten vanhempien työelämävalmiuksia

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi –hankkeen vetäjät kokoontuivat kick off -tapaamisessa Turun ammattikorkeakoulussa 8.2.2018.

Duuni-hankkeessa vahvistetaan nuorten vanhempien työelämävalmiuksia. Aloitustapaamisessa keskusteltiin menetelmistä, joilla lähdetään liikkeelle nuorten vanhempien tavoittamiseksi. Samalla osallistujat hahmoteltiin toimintasuunnitelmaa ja yhteisiä tavoitteita.

Nuorten taitoja vahvistetaan taiteen ja liikunnan avulla

Mukaan kutsutaan 16-29 -vuotiaita vanhempia, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hankkeessa annetaan yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena on edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä.

Nuorten vanhempien valmiuksia ja osaamisen tunnistamista vahvistetaan niin, että hän suuntaa kohti työtä tai opiskelua. Apuna käytetään erilaisia menetelmiä vanhemmuuden taitojen osaamisen tunnistamiseksi. Oman osaamisen tunnistamisessa, kielellisen ilmaisun tukemisessa sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymisessä hyödynnetään ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä.

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Hankkeessa ovat mukana Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Kirjan talo ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Suomen Caritas ry. Hanke saa rahoitusta Suomen rakenne-rahaston ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.