Sivu päivitetty 16.4.2018

Yrittäjyyden uudistaja 2018

Etsimme aktiivista visiönääriä, jolle maailma on mahdollisuus. Arvostamme idearikkautta, päämäärätietoisuutta, riskinottoa ja uskallusta tehdä päätöksiä ja tulosta. Luova hulluuskaan ei ole haitaksi!

Yrittäjyyden uudistajan kriteerit

 • On aktiivisesti edistänyt yrittäjyyden ja opintojen yhdistämistä (opiskelija suorittanut opintoja yrittäjyyden avulla tai henkilökunta edistänyt opiskelijan yrittäjyyden ja opintojen yhdistämistä).
 • On osoittanut vahvaa yrittäjäasennetta (mm. aktiivisuutta, oma-aloitteellisuutta, luovuutta, idearikkautta, sitkeyttä, energisyyttä, voitontahtoa, riskinottoa, vastuunkantoa, epävarmuudensietokykyä, aktiivista tekemistä).
 • Kehittää jatkuvasti toimintaansa ja luo toimintaedellytyksiä muuttuvissa tilanteissa. Haluaa uudistua. Seuraa toimintakenttää. On tulevaisuussuuntautunut.
 • Vie asioita aktiivisesti oikeaksi näkemäänsä suuntaan, uskoo visioihinsa ja pystyy eliminoimaan esteitä tieltään.On pystynyt kääntämään haasteet ja epäonnistumiset oppimiseksi ja menestykseksi. Hyödyntää saamaansa ja keräämäänsä palautetta.
 • On rohkea, eteenpäin katsova, positiivinen ja uusia mahdollisuuksia etsivä.
 • Toimii aktiivisesti verkostoissa.
 • Aktivoi ja rohkaisee muita.
 • Osaa toimia erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä, ja päivittää tarvittaessa suunnitelmiaan nopeasti.

Palkinnon kuvaus

Yrittäjyyden Uudistajan palkitseminen perustuu Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun ammattikorkeakoulun kumppanuussopimukseen. Varsinais-Suomen Yrittäjien luovuttama Turun ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden Uudistaja palkinto on suuruudeltaan 1 000 euroa. Tavoitteena on jakaa palkinto vuosittain.

Yrittäjyyden Uudistajan valitsee raati, johon kuuluvat edustajat Varsinais-Suomen Yrittäjistä ja Turun ammattikorkeakoulusta.

Hakeminen ja valinta

 • Hakuaika Yrittäjyyden Uudistajaksi on 5.9.2017-31.5.2018.
 • Hakemukset  https://www.lyyti.fi/reg/Yrittajyyden_Uudistaja_2018_8490
 • Ehdokkaan on oltava Turun ammattikorkeakoulun opiskelija, ryhmä tai henkilökuntaan kuuluva henkilö.
 • Raati valitsee hakemusten joukosta Turun ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden Uudistajan, joka palkitaan syksyllä 2018 Turussa.