Sivu päivitetty 9.3.2018

Tietoturvaa kehitetään Turun AMK:ssa monella eri tasolla

Turun AMK:ssa on tutkittu ja opetettu tieto- ja kyberturvallisuutta yli kymmenen vuoden ajan. Lähes yhtä kauan on myös järjestetty yleisölle avoimia Tietoturvapäiviä. Maaliskuussa 2018 tapahtuma pidettiin kymmenennen kerran.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Vahva toiminta tietoturvasektorilla on avannut uusia ovia, ja ammattikorkeakoulu on nyt hyväksytty mukaan myös Finnish Information Security Cluster ry:hyn (FISC) tukijäseneksi. Turun ammattikorkeakoulu on lisäksi laajentamassa toimintaansa entisestään avaamalla uuden tietoturvalaboratorion Saloon.

- Monipuoliset aktiviteettimme tietoturvan alueella kuten yritysten sponsoroimat tietoturvakilpailut, yrityksien henkilöstölle suunnatut kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutukset sekä läheinen yhteistyö alueen yritysten kanssa huomioiden yhteistyö FISC ry:n kanssa tuntuu ammattikorkeakoulutoimijoiden näkökulmasta luontevalta jatkumolta kyberturvallisuuden toiminnan kehittämisessä, toteaa tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun ammattikorkeakoulusta.

Turun AMK mukana Finnish Information Cluster ry:n toiminnassa

Finnish Information Security Cluster ry:n tavoitteena on mm. edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Koska kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä, vaatii sen jatkuva parantaminen julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.

FISC on vuonna 2012 perustettu yhdistys, johon kuuluu yli 60 merkittävää tieto- ja kyberturvatuotteita sekä -palveluita tarjoavaa yritystä ja organisaatiota.

- Sekä FISC että Turun AMK ovat aktiivisesti mukana myös Euroopan Kyberturvallisuusorganisaatio ECSO:n toiminnassa, kertoo päätoiminen tuntiopettaja Jani Ekqvist Turun ammattikorkeakoulusta.

FISC tarjoaakin Turun ammattikorkeakoululle ennen kaikkea loistavan yhteistyöfoorumin. Jatkossa tavoitteena on tietenkin olla mukana tutkimusyhteistyössä, jota tehdään sekä kansallisissa että kansainvälisissä projekteissa.

Tietoturvapäivää vietettiin Turussa jo kymmenettä kertaa

Tiistaina kymmenettä kertaa järjestetty Tietoturvapäivä on yksi tapa, jolla Turun AMK auttaa paikallisia yrityksiä kyberturvallisuuden haasteissa.

Yli kaksisataa opiskelijaa ja alueen yritysten edustajaa sai maaliskuun alussa kuulla kyberturvallisuuskoulutuksista, EU:n tietosuoja-asetuksesta sekä siitä, miten mobiili- ja IoT-laitteiden turvallisuudesta tulisi huolehtia, kertoi opiskelija-projektipäällikkö Tommi Tuomola.

Salo IoT Campukselle suunnitellaan kyberturvallisuuslaboratoriota

Turun ammattikorkeakoululla on toimintaa myös Salon IoT Campuksella, jossa seuraavia askeleita kyberturvallisuuteen liittyen otetaan jo.

Aiemmin tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini kertoi, että ammattikorkeakoulu yhdessä Salon kaupungin sekä korkeakoulu- ja yrityskumppaneiden kanssa on perustamassa kyberturvallisuuslaboratoriota Salo IoT Campukselle. Laboratorion on tarkoitus palvella sekä opetus- ja tutkimustyötä että yritysten tarpeita. Salossa järjestetään säännöllisesti myös kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksia.

Turku University of Applied Sciences is an inspiring community of 10 000 members – an innovative and multidisciplinary higher education institution. Our security research focuses on wireless networks, IoT cybersecurity as well as safety and security management.