Sivu päivitetty 22.3.2018

Tietopalvelun luomat mahdollisuudet

Tomi Salminen opiskelee nyt ensimmäistä vuotta kirjasto- ja tietopalvelualaa Turun ammattikorkeakoulussa. Tomin kiinnostus tutkinnossa painottuu suuresti tietopalvelun puolelle. Opintojen aluksi, liiketalouden perusopinnoissa, tutustutaan kirjasto- ja tietopalvelualaan liittyvään asiakaslähtöisyyteen ja markkinointiin.

Kun 2016-2017 vuodenvaihteessa Tomi etsi itselleen koulutustarjontaa Turun seudulta, osoittautui lopulta Kirjasto- ja tietopalvelun koulutus ainoaksi vaihtoehdoksi. Kirjastot ovat tulleet Tomille tutuiksi vuosien varrella käyttäjän näkökulmasta. Kirjastomaailman muutokset ovat kasvattaneet Tomin mielenkiintoa alaa kohtaan, sillä ala elää ajan mukana. 

- Entiset kirjaamolainaamoiksikin kutsutut tilat ovat muuttumassa enemmän julkisiksi olohuoneiksi, tapahtumatiloiksi, joissa taiteet, tieteet, ihmiset ja ajatukset kohtaavat, risteävät, syntyy keskustelua, ymmärrystä ja arvostusta. Kirjastoammattilaisen tehtäväkenttää on suunnitella ja ohjata näitä tapahtumia, kohtaamisia, tarjota tiedollista taustaa, avaimia ymmärtämiseen ja tulkintaankin. 

Tiedon hallinta ja hyötykäyttö

Tomin henkilökohtainen mielenkiinnon kohde oli jo hakuvaiheessa kuitenkin selvästi tietopalvelu.

- Jos tuo kirjastopalvelu avaa mielenkiinnon ovet kirjastojen muuttuvaan maailmaan, niin tietopalvelu antaa mahdollisuuden avata ovet koko maailmaan. Osata lukea kriittisesti ja ymmärtää ympäröivän todellisuuden tarjoamaa tietoa, tulkita ja viestiä siitä. Jo vähän kliseisesti voi todeta, että kaikenlaista tietoa, dataa ja informaatiota tuotetaan ja sitä kertyy koko ajan enemmän. Informaatiolukutaito, tiedon hallinta, käsittely ja hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuksien ovia mille tahansa alalle, oli sitten kysymys opiskelusta tai työelämästä.

Paikallisena esimerkkinä tästä Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on tuonut vahvasti esille ajatuksen kaupungille kertyvän datan, tiedon hyödyntämiseksi asukkaiden parhaaksi, kaupunkilaisten palvelemiseksi.

- Tämä tiedon kierto ja hyötykäyttö ovat arkea jo nyt ja huomispäivänä yhä enemmän, lähinnä mielikuvitus asettaa rajat sille mitä se voi olla. 

Liiketalouden perusteidenkin osa-alueet tulevat tutuiksi tutkinnon alkupuolella. Ammatilliselta ytimeltään kirjasto- ja tietopalvelun opinnot ohjaavat tiedon lähteille, tietokantojen maailmaan, niiden kriittiseen käyttöön. 

- Näistä tiedonhaun taidoista ei tulevissakaan oppimistilanteissa, opinnoissa ole todellakaan haittaa, oli ala sitten mikä vaan. 

Kuvassa kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat Ana, Aino-Stina ja Tomi. Lue Anasta ja Aino-Stinasta kertova artikkeli täällä: Jatkuvasti kehittyvä kirjastoala

Hae opiskelemaan kirjasto- ja tietopalvelualaa

Kirjasto- ja tietopalvelualaa voit opiskella nyt liiketalouden koulutuksen osaamispolkuna Turussa. Yhteishaku koulutukseen on 14. - 28.3.2018. Lue lisää ja hae opiskelemaan: Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)