Sivu päivitetty 27.3.2018

Nagaoka College ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyöhön

Turun ammattikorkeakoulu ja Nagaoka College ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yhteistyön vahvistaminen on tärkeää molemmille osapuolille, ja nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus lisää mahdollisuuksia monenlaiseen Japanin-yhteistyöhön.

Käynnistyvä yhteistyö sisältää kiinnostavia mahdollisuuksia myös uusiin tutkimus- ja kehitystoiminnan avauksiin.

Vaihto-opintojaksot Japanissa ovat olleet erittäin suosittuja erityisesti Turun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoiden keskuudessa. NIT Nagaoka College täydentää tarjonnallaan hyvin Turun ammattikorkeakoulun japanilaista partneriverkostoa ja mahdollistaa entistä useammalle antoisan oppimiskokemuksen Japanissa ja vastavuoroisesti japanilaisille Suomessa.

- NIT Nagaoka College on aktiivinen työelämälähtöisen koulutuksen kehittäjä ja he ovat liittymässä mukaan myös CDIO-verkoston jäseniksi , kertoo koulutus-ja tutkimuspäällikkö Janne Roslöf Turun ammattikorkeakoulusta.

- Opiskelu Japanisssa tosiaankin kiinnostaa opiskelijoita koko ajan laajemmin. Viime vuonna Turun AMK:sta lähti yli 30 opiskelijaa vaihtoon Japaniin, kertoo puolestaan Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Anu Härkönen.

Myös japanilaisten vaihto-opiskelijoiden kiinnostus Turussa opiskelua kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta. Nagaoka Collegen kanssa allekirjoitettava yhteistyösopimus lisääkin entisestään näitä vaihtomahdollisuuksia.

Japani on yksi kansainvälisen toiminnan painopistemaista

Japani on yksi Turun AMK:n kansainvälisen toiminnan painopistemaista. Turun ammattikorkeakoululla onkin Japanissa useita yhteistyökorkeakouluja, joiden kanssa toteutetaan paitsi opiskelija- ja opettajavaihtoja myös projekteja.

- Viime vuonna Opetushallituksen Aasia-ohjelmasta myönnettiin rahoitus kahdelle projektille, kertoo Anu Härkönen.

Creating new possibilities for wellbeing through ICT (CreICT) -hankkeessa kehitetään suomalaisten ja japanilaisten korkeakoulujen konkreettista yhteistyötä terveysteknologian tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusalalla.

SOCPEDA-hankkeessa puolestaan tutkitaan eroja ja yhtäläisyyksiä lastensuojelun koulutussisällöissä Suomessa ja Japanissa. Hankkeessa valmistellaan tulevaisuuden koulutusyhteistyötä erityisesti sosiaalipedagogisen lastensuojelutyön opetuksen ja käytäntöjen kehittämisessä.

Yhteistyösopimusta allekirjoittamassa ollut delegaatio kävi tutustumassa myös Turussa samaan aikaan järjestettyyn Japani-päivään ja Turun kaupungin monipuoliseen Japani-yhteistyöhön.

Japani-päivä järjestetään yhteistyössä Turun kaikkien koulutusasteiden kanssa, minkä lisäksi järjestäjinä ja osallistujina ovat myös mm. Suomen Japanin suurlähetystö sekä harrastusyhdistyksiä ja kouluja eri puolelta Suomea.

- Tapahtumassa olikin erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja kuulla eri tahojen Japani-yhteistyöstä, kertoo Anu Härkönen.

Turun oppilaitoksissa on mahdollista opiskella japanin kieltä kaikilla koulutusasteilla peruskoulusta yliopistoon. Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin voi perehtyä harrastuksena tai osana opintoja. Näitä mahdollisuuksia esiteltiin nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa järjestettävässä Japani-päivässä.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio
Kuvat: Sanni Koskimies-Chiba ja Makoto Chiba