Sivu päivitetty 13.4.2018

Turun AMK järjesti toimintansa työelämän sektorien mukaan

Turun ammattikorkeakoulu tiivistää työelämäyhteyksiään organisoimalla toimintansa kolmeen sektoriin, jotka vastaavat aiempaa vahvemmin työelämän sektoreita. Sektorit ovat Tekniikka ja liiketoiminta, Terveys ja hyvinvointi sekä Taideakatemia.

Sektorit perustuvat alueen työelämäkumppaneiden toimialoihin. Toiminnan kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin tukee myös toimintaa uudella Kupittaan kampuksella, joka rakentuu lähivuosina.

– Samalla haluttiin myös edistää kokeilukulttuuria sekä törmäyttää erilaisia osaamisia. Osaamislähtöinen ja asiantuntijuutta korostava organisaatio on matala, ja monialaisuuden toteuttamiseen syntyy uusia mahdollisuuksia, kertoo rehtori Vesa Taatila.

Kukin sektori vastaa kaikista alansa palveluista, eli tutkintokoulutuksesta, TKI-toiminnasta ja työelämäpalveluista.  Sektorit koostuvat koulutus- ja tutkimuspäälliköiden vetämistä osaamisalueista. Uusi johtamismalli astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2019, mutta sektorit ovat aloittaneet toimintansa jo tämän vuoden alussa.

Insinöörit ja tradenomit yhteen

Taideakatemia sekä Terveys ja hyvinvointi ovat olleet omia kokonaisuuksiaan jo aiemmin, mutta tekniikan ja liiketoiminnan alojen opetusta ja tutkimusta on ollut kahdella eri tulosalueella. Nämä on nyt koottu yhdeksi suureksi sektoriksi.

Tekniikka ja liiketoiminta -sektori on tekniikan ja liiketalouden osaamiskeskittymä, joka kouluttaa insinöörejä ja tradenomeja Turussa ja Salossa kolmella eri kampuksella (Kupittaa, Sepänkatu ja Salon IoT Campus). Lisäksi sektorilla on ylemmän AMK-tutkinnon koulutusta sekä insinööri- että tradenomialoilla. Kokonaan englanninkielisiä koulutuksia on neljä, ja kansainvälisiä yhteistyökorkeakouluja on yli 200.

– Yhä enemmän kentältä tulee viestiä, että tulevaisuudessa tarvitaan moniosaajia, joilla on sekä teknistä että taloudellista osaamista. Tähän tarpeeseen haluamme vastata. Nyt opiskelijoilla on laajemmat mahdollisuudet valita eri alojen opintoja, kertoo Juha Kontio, Turun AMK:n suurimman sektorin koulutusjohtaja.

Terveys ja hyvinvointi uusiin tiloihin

Terveys ja hyvinvointi -sektori toimii samoin Turussa ja Salossa. Salossa on vuoden alussa päästy uusiin tiloihin Salo IoT Campukselle, ja Turussa on kesän aikana edessä muutto Ruiskadun tiloista ICT-Cityyn sekä toukokuussa valmistuvaan Medisiina D -rakennukseen.

– Sote-uudistuksen myötä moniammatillisuus korostuu: hoitajat ja lääkärit toimivat tiimeinä. Opiskelijoiden on hyvä päästä harjoittelemaan aitoa moniammatillisuutta jo opintojen aikana. Tämä mahdollistuu vielä aiempaa paremmin uusissa tiloissa Medisiina D:ssä, jossa toimimme yhteistyössä Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa, kertoo vuoden alussa koulutusjohtajan tehtävät Terveys ja hyvinvointi -sektorilla aloittanut Anne Isotalo.

Myös Taideakatemia tulee yrityksiin ja yhteisöihin

Taideakatemia tarjoaa monipuolisinta taiteen ja median ammattikorkeakoulutusta Suomessa. Opiskelussa kohtaavat luovan ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä tekemällä oppiminen.

– Yhteisöjen ja yritysten kanssa toteutettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on tärkeä osa ammattikorkeakoulun tehtäviä. Taideakatemian TKI-projekteissa opiskelijat tutustuvat sekä omaan tulevaan ammattikenttäänsä että toimivat monialaisessa yhteistyössä hankekumppanien kanssa, Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen kertoo.

Kuvassa Salo IoT Campuksen pääsisäänkäynti. Vasemmalla puolella Kiila-rakennus, johon Turun AMK:n Salon toiminnot muuttivat vuoden alussa.