Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.4.2018

Koulutuksen lisääminen avainasemassa – Teknologiakampus Turku tekniikan osaamiskeskittymäksi

Turun kaupunki yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa yhdistävät voimavaransa tekniikan osaamiskeskittymän luomiseksi (Teknologiakampus Turku). Osapuolet ovat laatineet yhteistyösopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen. Myös aiempaa tiiviimpi työelämäyhteistyö mahdollistuu.

Sopimuksen myötä aloitettavan yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

– Kun seurataan varsinaissuomalaisten AMK-koulutuksen saaneiden insinöörien työttömien määrää, luvut ovat laskeneet merkittävästi parin viime vuoden sisällä. Määrän lisäksi on kiinnitettävä huomiota laatuun: meiltä pitää valmistua parempia insinöörejä kuin muualta, jotta voimme menestyä. Yhteiset opintopolut luovat opiskelijalle mahdollisuuksia erikoistua ja kehittää  omaa osaamistaan kiinnostuksensa mukaan, kertoo Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.

Teknologiakampus synnyttää Turkuun laaja-alaisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen toimintamallin nopeasti ja vähäisellä hallinnolla.

– Yhteiskäyttöiset ja avoimet tilat ja laitteet sekä toimivat opintopolut eri oppilaitosten välillä tulevat luomaan ratkaisun, joka mahdollistaa myös aiempaa tiiviimmän työelämäyhteistyön, Vesa Taatila muistuttaa. 

Keskeinen edellytys tavoitteen toteuttamiskesi on, että alueen korkeakouluilla on riittävän laajat koulutusoikeudet tekniikan alan tutkintokoulutukseen. Käsillä olevan akuutin DI-pulan helpottamiseksi kaikki sopimusosapuolet osallistuvat jo nyt FITECH - yhteistyöyliopiston toteutukseen.

Yhteistyösopimuksen osapuolet ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Teknologiakampus Turulle nimetään johtaja, jonka valinta julkistetaan myöhemmin.

Osaamisen ja koulutuksen kehittämisellä keskeinen rooli

– Tämä on Turulle merkittävä päivä. Teknologiakampus Turku -sopimuksella turkulaiset korkeakoulut, kaupunki ja Turku Science Park Oy nostavat yhteistyönsä aivan uudelle tasolle sekä strategisten tavoitteiden että toiminnan sisällön osalta. Nyt tehty merkittävä uusi avaus tukee alueella meneillään olevaa positiivista rakennemuutosta ja alueen yhteistä tahtotilaa rakenteellisesta ja pysyvästä toiminnan tason nostosta. Osaamisen ja koulutuksen kehittämisellä yleisesti ja erityisesti tekniikan alalla on tässä keskeinen rooli, toteaa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Tulevaisuuden teknologiat syntyvät yllättävästi eri tieteenalojen sisältä tai saumakohdista. Lisääntyvällä yhteistyöllä pyrimme optimoimaan Turun alueen toistaiseksi suppean yliopistollisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen suorituskyvyn, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

– Åbo Akademilla on pitkät perinteet diplomi-insinöörikoulutuksessa kemiantekniikan ja tietotekniikan aloilla. Tällä yhteistyöllä pääsemme jakamaan tietoamme ja kokemuksiamme ja helpottamaan Turun seudun voimakkaasti kasvavaa insinööritarvetta, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

– Novia tuo kokonaisuuteen vankkaa merenkulkualan osaamistaan. Erityisenä vahvuutenamme on simulaattoriosaaminen, osaamisen tuotteistaminen sekä kansainvälinen toiminta. Yhteistyön kautta vahvistamme toisaalta mahdollisuuksiamme panostaa yhä voimakkaammin uuden osaamisen kehittämiseen, toisaalta tuemme omalta osaltamme elinkeinoelämän kilpailukykyä, painottaa Yrkeshögskolan Novian rehtori Örjan Andersson.

– Yhteinen tutkimusstrategia tuo alueen yrityksille selkeän kokonaisuuden kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Toimintamallin myötä MaritimeTurku ja TechTurku -konseptit saavat keskeisen alustan, jolla tähdätään yhdessä maailman huipulle, toteaa toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen Turku Science Park Oy:stä.

Alueen teollisuuden tarpeet huomioidaan laajasti

Alueen tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistamiseksi tekniikan alan tohtorikoulutusta lisätään. Vahvan ja pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena syntyy Turkuun laaja-alainen ja monitieteinen tekniikan alan osaamiskeskittymä, joka tukee tulevaisuuden teknologioiden kehittymistä alueella.

Teknologiakampus Turku toteuttaa:

  • Yhteiset infrastruktuurit tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen tueksi
  • Optimoi opetusyhteistyön oppilaitosten välillä kaikilla koulutusasteilla
  • Ylläpitää yhteistä tutkimusstrategiaa, joka huomioi laajasti alueen teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystarpeita kytkeytyen jo käynnissä olevaan Turku Future Technologies -toimintaan
  • Kehittää uusia toimintamuotoja korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden välille nostamaan tekniikan koulutuksen vetovoimaa, tutkimuksen tasoa ja vahvistamaan alueellista kehitystä.

STEaM Turku avaa väylän Teknologiakampukselle koko Lounais-Suomessa

STEaM Turku on Turun kaupungin vetämä uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen. Se haluaa vahvistaa teknologiakoulutuksen vetovoimaa ja kysyntää Turussa ja koko Lounais-Suomessa.

– STEaM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukea laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun. Uusi toimintamalli vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista ja motivoi työelämään ja jatko-opintoihin, kertoo toimialajohtaja Timo Jalonen Turun kaupungin sivistystoimialalta. 

Pilottikoulut eri koulutusasteilla ottavat vastuun kehittämistyöstä. Perusopetuksessa pilottikouluina toimivat Syvälähden, Raunistulan, Rieskalähteen ja S:t Olofsskolanin peruskoulut. Lukiotasolla pilottikouluina ovat TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä Kerttulin ICT-lukio. Uusia kouluja saattaa tulla myöhemmin mukaan.

Pilottikouluissa kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tulevat käyttöön kaikkiin kouluihin kaikilla asteilla.

STEaM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, and mathematics. Sillä tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja.

 

Kuvassa sopimuksen syntymiselle taputtavat vas. Yrkeshögskolan Novian rehtori Örjan Andersson, Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen sekä kaupunginjohtaja Minna Arve.