Sivu päivitetty 16.5.2018

Tohtorikiihdyttämöstä saa tukea väitöskirjatyöhön

Tohtorikiihdyttämön tarkoituksena on edistää ja kehittää tohtoriksi valmistumista Turun AMK:n ja Samk:n TKI-hankkeiden yhteydessä. Toiminnalla tuetaan kiihdyttämön jatko-opiskelijoita, pyritään saamaan uusia jatko-opiskelijoita ja kehitetään mentorointitoimintaa.

Tohtorikiihdyttämö toteutetaan osana Turun AMK:n strategiaa, henkilöstöpolitiikkaa ja TKI-toimintaa. Yhteistyösopimuksia on myös kansainvälisten yliopistojen kanssa (Politecnica de Valencia, University of the West of Scotland).

Toiminnan ulottuvuudet ovat siis varsin laajat. Tohtorikiihdyttämön avulla pyritään nostamaan soveltavan tutkimuksen tasoa ja samalla tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Verkostoituminen ja viestintä korostuvat. Tohtorikiihdyttämötoiminnalla tuetaan myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön urakehitystä. Mahdollisuus tarttua jatko-opintoihin ja keskittyä tutkimukseen nähdään AMK:ssa tärkeänä henkilöstöetuutena. Tavoitteena onkin, että jatko-opinnot tehdään osana työaikaa.

Tohtorikiihdyttämö tukee työelämän ja AMK:n tutkimusryhmien yhteistyötä

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soinin mukaan tohtorikiihdyttämötoiminnalla on tärkeä rooli ammattikorkeakoulujen tutkimusryhmien ja työelämän yhteistyön kehittämisessä.

Toiminnan yhtenä tavoitteena on edistää mallia, jossa AMK:n tutkimusryhmien TKI-hankkeista saadaan väitöskirja-aiheita (EQF 8) jatko-opiskelijoille.

Mallissa on paljon etuja. Tutkimusryhmätoiminnan puitteissa syntyville väitöskirja-aiheille on mahdollista hakea hankerahoitusta, ja väitöstyöt tehtäisiin yhteistyössä työelämän ja muiden organisaatioiden kanssa tutkinnon myöntävän yliopiston ohjauksessa. Väitöskirjat olisivat AMK-lähtöisiä ja tutkimustyössä voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia työelämäyhteistyön käytänteitä.

Kiinnostuitko toiminnasta?

Näytä lisää

Tohtorikiihdyttämön toiminnan tavoitteena on siis tukea ja kannustaa väitöskirjatyötä. Osallistumalla toimintaan saa vertais- ja mentorointitukea. Työpajoissa ja seminaareissa pääsee kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja, luentoja ja vinkkejä kirjoitustyöhön.

Tulevia tapahtumia:

Academig Writing alkaa taas syksyllä 2018!

Koulutuksesta saat paljon tukea tieteellisen käsikirjoituksen tekemiseen. Koulutus (5 op) järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin.

Kevään 2018 toteutukseen osallistunut Krista Holopainen kommentoi koulutusta mm. näin: 

”Toteutuksesta saadut käytännön vinkit ja vertaistuki olivat todella hyviä. Lisäksi Academic Writing täydensi yliopistolla järjestettävän tiedonhankinnan verkkokurssin sisältöjä. Kun yliopiston puolelta saa tukea substanssiin, Academic Writing -koulutus taas auttaa saamaan kiinni kirjoitustyön prosessista.”

Lue lisää

Syksyn Tohtorikiihdyttämön seminaari 25.10 klo 13.00–15.30. Varaa aika jo kalenteriisi. Lisätietoa myöhemmin.

Sekä seminaariin että Academic Writing -koulutukseen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Sari Asteljoelle: sari.asteljoki@turkuamk.fi

academic_writing_2018.jpg
Tohtorikiihdyttämön koordinaattori Sari Asteljoki sekä Academic Writing -kouluttajat Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa