Sivu päivitetty 14.5.2018

Turun AMK painottaa todistusvalinnan lisäksi aiempiin opintosuorituksiin perustuvaa väylää

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Turun AMK painottaa todistusvalinnan lisäksi aiempiin korkeakouluopintosuorituksiin perustuvaa väylää. Kulttuurialan valinnoissa käytetään edelleen valintakokeita.

Todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila pitää tätä tervetulleena uudistuksena, mutta korostaa, että aiempien korkeakouluopintojen käyttö valintamenettelynä tuo väylän niille, jotka ovat syystä tai toisesta saaneet heikot arvosanat toisen asteen todistukseen.

– Todistusvalinta suosii niitä hakijoita, jotka ovat tehneet tasaisesti hyvää työtä läpi koulutuspolkunsa. Tämä on sinänsä hyvä, mutta on annettava mahdollisuuksia myös muille. Meillä keskeinen toimintamalli tulee olemaan aiempiin suomalaisiin korkeakoulun opintosuorituksiin pohjautuva väylä. Siitä tulee korkeakouluissa alan vaihtajille toimiva hakuväylä.

Aiemmissa korkeakouluopinnoissa voi keskittyä sellaisiin opintojaksoihin, jotka sopivat parhaiten juuri kyseisen opiskelijan oppimistavoitteisiin. Aiempia korkeakouluopintoja voi suorittaa laajasti ympäri maailmaa joko toisen asteen opintojen aikana tai niiden jälkeen esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa.

– Kun aiemmista korkeakouluopinnoista huomioidaan enintään 30 opintopistettä arvosanoineen, ei tältä reitiltä pääse läpi vain suorittamalla suuren määrän opintoja minimiarvosanoin, Vesa Taatila muistuttaa.