Sivu päivitetty 8.6.2018

Korkeakoulujen kannattaa osallistua keskusteluun hyödystä

Mitä on hyöty ja mihin sitä tarvitaan elämässä? Onko hyöty materiaalista, taloudellista vai sosiaalista? Turun ammattikorkeakoulun tuore artikkelikokoelma pohtii hyödyn eri ulottuvuuksia erityisesti koulutuksen ja työelämän lähtökohdista.

– Hyödystä puhutaan paljon, mutta usein jää määrittelemättä, mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan. Ennen kuin asiat mielletään hyödyllisiksi tai hyödyttämiksi esimerkiksi julkisessa keskustelussa ja organisaatioissa, olisi tärkeää määritellä, mitä hyödyllä kulloinkin tarkoitetaan, erityisasiantuntija Mauri Kantola Turun ammattikorkeakoulusta toteaa.

Hyöty ei ole itsestään selvä asia

– Hyödyn käsite on luonteeltaan historiallinen, ja tärkeysjärjestykset vaihtelevat eri aikoina, muistuttaa dosentti Arto Mutanen Merisotakoulusta.

Hyöty nähdään usein puhtaasti positiivisena ja ilmeisenä asiana. Hyöty-julkaisun ensimmäinen osa purkaa auki hyödyn käsitettä yhteiskunnan ja yksilön näkökulmista.  Erja Saurama esimerkiksi tarkastelee artikkelissaan hyödyttömyyttä suhteessa työttömyyteen. Lisäksi hyötyä tarkastellaan osiossa historian, hyvinvoinnin ja taiteen näkökulmista.

Ei mitattavissa olevaa hyötyä ja yhteistä hyvää

Inhimillinen kasvu ja sivistys edustavat hyötyä, jota ei välttämättä voida mitata tulosmittareilla. Julkaisun toinen osio pohtii hyödyn ja opiskelun sekä kasvatuksen yhteyttä. Ammatillisuus ja ammattikasvatus eivät kytkeydy vain välineelliseen hyötyyn vaan inhimilliseen kasvuun ja sivistykseen, mitä Ville-Matti Vilkka käsittelee artikkelissaan. Kasvuun voi liittyä myös negatiivisia puolia, kipua ja tuskaa. Virve Kallioniemi-Chambers ja Sirpa Mäkinen käsittelevät artikkelissaan väitöskirjatutkijoiden oppimisen ja kasvun haasteita.

Kirjan viimeisen osion artikkelit esittelevät lähtökohtia edistää yhteiseen hyvään tähtäävää hyötyä. Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Sirpa Laitinen-Väänänen tarkastelevat artikkelissaan ammattikorkeakoulun alumnien ja työelämän välisen yhteistyön myönteisiä tutkimustuloksia. Lisäksi käsitellään oman osaamisen merkitystä työelämässä pärjäämisessä sekä vapaaehtoistyötä.

Korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä

Julkaisu soveltuu korkeakoulujen oppikirjaksi sekä lähdeteokseksi kaikille hyödystä kiinnostuneille. Kirjoittajat toimivat eri alojen asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa.

Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen Praba ry.:n kanssa. Julkaisun tuottaminen on osa Turun ammattikorkeakoulun Korkeakoulututkimus ja kehittäminen -tutkimusryhmän toimintaa.

Lataa julkaisu ilmaiseksi käyttöösi tai tilaa painettuna:
Hyöty

Arto Mutanen, Pia Houni, Jarmo Mäntyvaara & Mauri Kantola (toim.)

Hyöty_etukansi.jpg