Sivu päivitetty 11.6.2018

Kotoutumisen tueksi koottiin käytännön apua

Turun AMK:n sosiaalialalla julkaistiin juuri Sata Omenapuuta – Työkirja nuoren kotoutumisen tueksi 2018. Opus sisältää käytännöllistä tietoa ja apua kotoutumisen tueksi. Se soveltuu myös itsenäistyvälle tai omaan kotiin muuttavalle nuorelle.

Sata Omenapuuta -työkirja auttaa kotoutuvaa nuorta aikuista erilaisissa jokapäiväisen elämän tilanteissa. Työkirja voi olla apuna ja muistilistana nuorten ohjaajille, sillä siinä on käytännöllisiä, arkielämään tiiviisti liittyviä tehtäviä ja harjoitteita erilaisista asioista.

Esimerkkejä vinkeistä:

  • mitä kotoutuvan nuoren pitäisi tietää oman taloutensa hallinnasta ja itsenäiseen asumiseen liittyvistä seikoista
  • miten ottaa puheeksi ihmissuhteisiin, seurusteluun ja koulunkäyntiin liittyviä asioita
  • vinkkejä kielen ja kommunikaation oppimisesta toiminnallisin keinoin.

Toimintatavat tutuiksi

Useimmat asiat lienevät ajankohtaisia kenelle tahansa itsenäistyvälle tai omaan kotiin muuttavalle. Erityisen tärkeitä ne ovat kuitenkin nuorelle henkilölle, jolle suomalainen yhteiskunta, kieli, normit ja toimintatavat ovat vieraita ja jolla ei ole ympärillään auttavaa ja tukevaa verkostoa.

Työkirjassa on neljä osaa, jotka on tehty opinnäytetöinä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa:

  • Taloudenhallinnan työkirjan kokosivat sosionomiopiskelijat Niina Virtanen ja Emma Leppänen;
  • Opas omaan kotiin muuttavalle nuorelle – Kohta kotona –osiosta vastasi sosionomiopiskelija Matilda Pärssinen;
  • Nuorten sosiaaliset verkostot koosti sosionomiopiskelija Henrietta Tavio;
  • Toiminnallinen kielen oppiminen, jonka kokosi sosionomiopiskelija Krista Naaranoja.

Oppaan on kuvittanut Krista Kukko. Sosiaalialan lehtori Outi Kivinen on ohjannut opinnäytetöitä ja koonnut yhteen oppaan osat.

Työkirja tehtiin osana Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaa Sata Omenapuuta -hanketta, jossa edistettiin kolmansien maiden 12-25-vuotiaiden pakolaistaustaisten nuorten kotoutumista ja osallisuutta. Hanketta rahoitti Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA).

Työkirja on ilmestynyt painettuna kirjana ja sitä on saatavissa ilmaiseksi (outi.kivinen@turkuamk.fi). Lisäksi se on ladattavissa Sata Omenapuuta -hankkeen nettisivuilta http://www.sataomenapuuta.fi/