Sivu päivitetty 27.7.2018

Korkeakoululakien muutokset lausunnolla – suurempi rooli osaamisen jatkuvassa kehittämisessä

Opetusministeriö on tuonut ensimmäisen luonnoksen korkeakoululakien muuttamisesta lausuntokierrokselle. Rehtori Vesa Taatila pohti luonnoksessa esitettyjä muutoksia Turun Sanomien aliokirjoituksessa 27.7.

Esitettyjen muutosten punaisena lankana kulkee ajatus korkeakoulujen entistä suuremmasta roolista osaamisen jatkuvassa kehittämisessä sekä opiskelijavalintojen joustavoittaminen.

Taatilan mukaan eniten keskustelua luonnoksen ehdotuksista syntynee ajatuksesta, jonka mukaan korkeakoulut voisivat järjestää maksullista tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta myös EU:n kansalaisille. Tällä hetkellä mahdollisuus on olemassa vain EU:n ulkopuolisille henkilöille.

Esitystä voi perustella sillä, että nopeissa muutostilanteissa voi syntyä tarve saada nopeasti uusia osaajia. Korkeakoulujen rahoitusmalli on rakennettu niin, että uudet avaukset ovat hyvin hitaita toteuttaa ja vaativat käytännössä joidenkin menossa olevien koulutusten supistamista.

Esimerkki tilanteesta olisi voinut olla viime vuosien kova rakennusmestaritarve. Jos luonnos etenee laiksi, rakennusyritys voisi ostaa koulutuksen työntekijöilleen ja saada siten suhteellisen nopeasti uusia mestareita työmailleen.

Ammattikorkeakoulujen master-tutkintojen kannalta luonnos esittää kahta pitkään toivottua muutosta. Merkittävä muutos olisi myös esitys opiskelijoiden siirtymismahdollisuuksien parantamiseksi korkeakoulun sisällä.

 

Lue rehtori Vesa Taatilan aliokirjoitus Turun Sanomista