Sivu päivitetty 31.7.2018

Mistä uusia teknologiaosaajia Varsinais-Suomeen?

Teollisuuden ja teknologian alat eivät houkuttele opiskelijoita Varsinais-Suomessa. Usean toimijan yhteinen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kolmivuotinen VetoVoimaa teknologia-aloille -hanke on päättymässä. Mitä saavutettiin?

Tekniikan alojen vetovoiman kasvattamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut lisätä perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden sekä koulujen ja oppilaitosten ohjaushenkilöstön tietoisuutta teknologiateollisuuden alasta sekä sen tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Tavoitteeseen päästään, kun alalla opiskelevat nuoret suunnittelevat yhdessä yritysten kanssa innovatiivisia keinoja markkinoida alan koulutusta perusopetuksen viimeisillä luokilla ja lukiokoulutuksessa opiskeleville nuorille. Näin edistetään sekä alan vetovoimaisuutta että nuorten siirtymistä sujuvasti kouluasteelta toiselle.

Turun AMK:sta nyt päättyvässä, kolmevuotisessa VetoVoimaa-hankkeessa on ollut mukana konetekniikan koulutus. Hankkeessa olemme kehittäneet muun muassa kaksi toimintamallia lisäämään toisen asteen opiskelijoiden ja kouluttajien tietoisuutta tekniikan alan, erityisesti konetekniikan, mahdollisuuksista ja opiskelusta: teknologia-agenttikoulutuksen ja teknologiakurssit toisen asteen opiskelijoille.

Lue Talk-verkkolehdestä, miten nuoret suunnittelivat ja toteuttivat koulutukset!

Seuraava haku konetekniikan koulutukseen syksyn yhteishaussa 5.-19.9.2018

Syksyn yhteishaussa myös projektijohtamisen insinööri (ylempi AMK) -koulutus