Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.9.2018

Tuotantotalouden insinööriksi työssä oppien

Turun ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutukseen on tulossa uusi oppisopimustyyppinen koulutusmalli. Mallia pilotoidaan vuoden 2019 syksyllä. Myöhemmin mallia voidaan soveltaa myös muissa koulutuksissa.

Teksti: Suvi Harvisalo, Jassi Aho ja Rauni Jaskari

Koulutusmallissa opiskelija suorittaa noin puolet opinnoistaan yrityksessä työskennellen. Opiskelija ja yritys sitoutuvat yhteistyöhön opiskelijan koko opintojen ajaksi. Perustiedot ja teoriapohjan opiskelija saa ammattikorkeakoulussa tavallisten opintojen tapaan, ja yrityksessä työskennellessään opiskelija syventää osaamistaan. 

Yrityksessä opiskelijaa opastavat mentorit, asiaan sitoutuneet ja koulutuksen saaneet yrityksen työntekijät, jotka tukevat opiskelijaa työssäoppimisen ajan. Kaikki opiskelijat oppivat yrityksessä AMK:n opetussuunnitelman mukaiset asiat. He saavat laajan pohjan yritysmaailmaan, monen vuoden työkokemuksen ja käytännön ammattitaitoa jo opintojen aikana. Samalla yritykset saavat sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä. 

Oppisopimustyyppinen koulutusmalli palvelee hyvin erilaisia oppimistyylejä ja eri elämäntilanteissa olevia opiskelijoita, mahdollistaa tiiviin yhteistyön eri toimijoiden välillä ja on myös hyvä mahdollisuus kouluttautumiseen jo työelämässä oleville. He voivat mallin avulla kouluttautua insinööreiksi kuitenkin pysyen sitoutuneina työnantajaansa.
 

Lähtökohtana meriteollisuuden osaajapula

Koulutusmallin nimi on InTO, eli Insinööriksi työssä oppien. Malli on lähtöisin Turun ammattikorkeakoulun RADICAL-hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusmalli, jolla pystytään kehittämään insinöörikoulutusta vastaamaan paremmin yritysmaailman tarpeisiin. Hanke on erityisesti keskittynyt meriteollisuuteen ja siellä vallitsevaa osaamisvajeeseen. 

Teollisuuden toimijat keskittyvät nykyään hyvin voimakkaasti yhteen teollisuuden osa-alueeseen ja tuotteeseen. Tuotteiden monimutkaisuus vaatii entistä syvempää ymmärrystä ja erikoistuneempaa ammattitaitoa. Tästä johtuen yrityksen liiketoiminnan toimivuuden kannalta olennaista ovat hyvät verkostot ja osaavat, alaansa erikoistuneet työntekijät. InTO-malli vastaa tähän tarpeeseen antamalla opiskelijalle, korkeakoululle ja yritykselle mahdollisuuden tehdä tiivistä yhteistyötä jo opintojen aikana. 

Samankaltaista koulutusta on tarjolla esimerkiksi Aschaffenburgin ja Hannoverin ammattikorkeakouluissa Saksassa ja ESTA Belfortissa Ranskassa. Näissä korkeakouluissa on työssäoppimisesta hyviä kokemuksia ja käytänteitä, joita on tutkittu ja sovellettu Varsinais-Suomen tarpeisiin soveltuvaa mallia rakennettaessa.

https://radicalproject.turkuamk.fi/