Sivu päivitetty 7.11.2018

Sote-ala tarvitsee teknologiaa

Terveysteknologiassa tapahtuu paljon ja vauhdikkaasti. Se on nopeimmin kasvavia korkean teknologian aloja. Terveysteknologian nykytilaa ja tulevaisuutta luodattiin Terveysteknologia NYT -tapahtumassa Turussa.

Teksti: Martti Komulainen 

Terveysalalla on käynnissä "paradigmamuutos", kuten asiaa luonnehti Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää 5.11. Turussa järjestetyssä Terveysteknologia NYT - seminaarissa.
 
Paradigmamuutos tarkoittaa ennen muuta erilaisten digitaalisten palveluiden ja automaation tehokasta hyödyntämistä terveysalalla. 

Keskiössä asiakas

Terveysalan digitalisaation keskiössä on asiakas, niin vakuutettiin seminaarissa monen alustajan suulla.
 
Tällä hetkellä Kanta-palvelu näyttää jo hoito- ja asiakaskäynnit sekä reseptit ja tutkimusten tulokset. Jatkossa seminaarissa esitetyn ODA-hankkeen kehittämä sähköinen palvelu- ja asiointikanava Omapalvelu tarjoaa hoidon ohjausta ja tukea, oli sitten kyseessä oman itsensä tai omaisen hoitaminen. Testausvaiheessa olevassa palvelussa ensimmäisiä kohteita ovat yleiset hengitystieinfektiot.
 
Terveyskylä puolestaan on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. 

Terapiaa ja kuntoutusta virtuaalisesti

Virtuaalitodellisuus- eli VR-teknologian käyttökohteita terveysalalla esitteli Ade Oy:n toimitusjohtaja Pasi Porramo. Käyttökohteita on monia: Leikkaussuunnittelu, sairaalasuunnittelu, kuntoutus, kivunhoito, koulutus, virtuaaliset terapiaympäristöt.
 
Jo kaupallisessa käytössä olevaa automaattista lääkeannostelijapalvelua esitteli Outi Koivumäki Evondokselta. Evondos on kotihoidon palvelu, jonka asiakkaina eivät ole yksittäiset ihmiset vaan hoitopalveluja tarjoavat yritykset ja laitokset.
 
Evondos on lääkeannostelijarobotti ja etähoitojärjestelmä, joka muistuttaa lääkkeistä ja toimii viestintäkanavana asiakkaan ja hoitohenkilöstön välillä. Lääkekäyntien vähentyessä hoitajien aikaa säästyy muun tyyppiseen asiakaskohtaamiseen ja palveluun.

Terveyskampus Turku on moniammatillinen osaamiskeskittymä

Terveysteknologian kehitystyö on monialaista, ja sitä pyritään edistämään sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillisessa osaamiskeskittymässä, Terveyskampus Turussa, jonka kumppaneina ovat turkulaiset korkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turku Science Park.
 
Turun AMK panostaa osaltaan voimakkaasti terveysteknologiaan. Terveysteknologian tutkimusryhmässä teemoja ovat mm. terveysteknologian tuotekehitys, tiedonhallinta sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lisäksi erilaisia pelisovelluksia kuntoutukseen ja terveydenhoidon opetukseen on kehitetty yhteistyössä Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat- sekä Terveysalan kliininen asiantuntijuus -tutkimusryhmien kanssa.
 
Erilaiset sensoreilla saatavat tiedot ovat mukana myös Turun AMK:n mittavassa investointihankekokonaisuudessa, jossa rakennetaan sensoritila terveyden älylaitteiden testaukseen.