Sivu päivitetty 7.1.2019

Hampputalo-julkaisu tarjoaa perustietoa Suomessa vielä harvinaisesta hamppurakentamisesta

Turun ammattikorkeakoulun Hampputalo-oppimateriaalijulkaisulla pyritään tuomaan uuden rakennusmateriaalin käytön tarjoamia mahdollisuuksia tutuiksi.

Julkaisun toimittaneet Noora Norokytö ja Päivi Simi ovat kasvattaneet hamppurakentamiskokemustaan ulkomaisilta verkostoilta ja erilaisista tutkimuksista. Käytännön kokemusta rakentamisesta on saatu Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kampuksen sisäpihalle pystytetyn testirakennuksen avulla.

Julkaisussa käydään läpi hamppurakentamisen historiaa ja esimerkkejä maailmalta. Rakentamisen osalta julkaisu tarjoaa tietoa hampusta materiaalina, selittää rakentamisen päätekniikat käsinvalun ja ruiskuvalun, listaa hamppurakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavat asiat. Lisäksi kerrotaan Lemminkäisenkadun testirakennuksen rakentamisen aikana käytännössä vastaan tulleet asiat ja mitä niistä opittiin.

Julkaisun tavoitteena on inspiroida arkkitehtejä, suunnittelijoita ja rakennushankkeita toteuttavia tahoja valitsemaan myös Suomessa ekologinen ja älykäs materiaali, jonka avulla voidaan vaikuttaa luonnonvarojen kulutukseen ja ihmisen hyvinvointiin. 

Tutustu Hampputalo-julkaisuun .