Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.2.2019

Tuore tutkimus: Huoli tuulivoimamelun terveyshaitoista lisää melun häiritsevyyttä

Turun ammattikorkeakoulun tutkijat ovat julkaisseet ensimmäisenä maailmassa vertaisarvioidun tutkimuksen nykyaikaisten tuulivoimaloiden melun häiritsevyyteen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksessa havaittiin, että huolestuneisuus tuulivoimamelun vaikutuksista oli tärkein tuulivoimamelun häiritsevyyttä ennustava tekijä.

Tutkitut voimalat olivat teholtaan 3-5 megawattia. Aikaisemmat tutkimukset ovat rajoittuneet 3 megawattiin. 

Tuulivoimaloiden äänitaso selitti vain murto-osan melun häiritsevyydestä. Jos henkilö on huolestunut tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksista, hän todennäköisesti kokee äänen häiritseväksi. Sama havainto koski myös tuulivoimamelusta peräisin olevia univaikeuksia. 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus perustui kolmella suomalaisella tuulivoima-alueella toteutettuun selvitykseen. Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan kaikki 753 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2 km päässä voimaloista. Kyselyyn vastasi 318 vakituista asukasta. Kyselyllä selvitettiin mm. kokemuksia, näkemyksiä ja asenteita. Tuulivoimaloiden aiheuttama äänitaso mallinnettiin vastaajien pihamaille. Mittaukset osoittivat mallinnustulokset oikeiksi. 

Muut tuulivoimamelun häiritsevyyteen yhteydessä olevat tekijät olivat tuulivoima-alue, yksilöllinen meluherkkyys, sukupuoli, asenne tuulienergiaa kohtaan ja tuulivoimaloiden äänitaso. 

”Vaikka tutkimukseen oli valittu mahdollisimman eri tyyppisiä tuulivoima-alueita, olin yllättynyt siitä, kuinka paljon eroja eri alueiden välille syntyi”, toteaa erikoistutkija Jenni Radun. Erot eivät liittyneet äänitasoihin, vaan yleinen suhtautuminen tuulivoimaan tietyllä alueella ja tuulivoiman alueelle tuoma hyöty heijastuivat ihmisten häiritsevyyden kokemiseen. Yksikään aikaisempi tutkimus ei ole raportoinut näin voimakasta tuulivoima-alueisiin liittyvää vaikutusta. 
 

Häiritsevyys ei selity melua mittaamalla

Naiset kokivat tuulivoimamelun useammin häiritseväksi kuin miehet. Meluherkkyys lisäsi tuulivoiman koettua häiritsevyyttä. Positiivinen asenne tuulienergiaa kohtaan näkyi pienempänä häiritsevyytenä. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, kuten myös äänitason heikko yhteys häiritsevyyteen. Selkeää eroa pienemmillä tuulivoimaloilla tehtyihin ulkomaisiin tutkimuksiin ei havaittu. 

Asukkaiden kokemaa huolta tuulivoiman vaikutuksista tulisi pyrkiä vähentämään tarjoamalla faktoihin perustuvaa puolueetonta tutkimustietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista. 

Tutkimus on osa julkista Anojanssi -projektia, jota rahoittavat Business Finland, ministeriöt (YM ja STM), sekä useat yritykset ja yhdistykset. 

Tulokset on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedelehdessä Building and Environment. Julkaisun saa 14.3.2019 asti osoitteesta https://authors.elsevier.com/a/1YRpo1HudMvwPV

'Lisätiedot: Jenni Radun, Turun ammattikorkeakoulu, jenni.radun@turkuamk.fi, +358 50 598 5205.