Sivu päivitetty 11.3.2019

Digitaalinen liiketoiminta haltuun: Salo IoT Campuksella alkaa syksyllä 2019 uusi liiketalouden tradenomikoulutus

Turun ammattikorkeakoulun uudesta liiketalouden tradenomikoulutuksesta Salo IoT Campuksella valmistuu Varsinais-Suomen alueelle digitaalisen liiketoiminnan osaajia, jotka ymmärtävät myynnin ja markkinoinnin uudet mahdollisuudet sekä tuotteistavat yrityksen digitaalisia tuotteita ja palveluja.

Digitaalisuus ei ole yrityksille enää vaihtoehto vaan kriittinen menestystekijä. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu ja samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Silti hyväkään tuote ei myy itse itseään. 

Syksyllä 2019 alkava uusi tradenomikoulutus vastaa työelämässä syntyviin nopeisiin muutoksiin ja kehittää opiskelijoiden kykyä nähdä tulevat muutokset mahdollisuuksina. Käynnistyvä uusi tutkintokoulutus on tärkeä Salolle.

- Digitaalisten osaajien valmistuminen vahvistaa osaltaan alueen monipuolista elinkeinorakennetta ja mahdollistaa yritysten kasvun hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Tiivistä yhteistyötä koulutuksen aikana alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa halutaan edistää laajasti, sillä uusi työ, innovaatiot ja yrittäjyys syntyvät toimijoiden välisessä yhteistyössä, toteaa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.
 

Yhteistyössä yritysten kanssa

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Monipuolisen yhteistyön ja käytän-nönläheisten asiakasprojektien avulla opiskelijoiden ammatilliset verkostot kehittyvät jo opintojen aika-na. Koulutuksen sisältö on ajankohtaista ja alueen yritykset saavat uusia näkökulmia ja ideoita omaan liiketoimintaansa. 

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen näkee uuden digitaalisen liiketoiminnan koulutuksen Salos-sa hyvänä asiana. Viitanen kertoo, että digitaalisen liiketoiminnan osaaminen on keskeinen taito digitali-soituvassa maailmassa. 

– Me Lounealla digitalisoimme omaa toimintaamme ja tuemme tuote- ja palvelutarjonnallamme muun muassa asiakkaidemme liiketoiminnan digitalisaatiota. Tämän vuoksi yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun digiliiketoiminnan koulutuksen kanssa tuntuu luontevalta. Haluamme myös omalla osaamisellamme tukea koulutusta Salossa, kertoo Viitanen.

Nykyisin kaikkein pienimmätkin digitaalista liiketoimintaa harjoittavat yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista matkustaa tapaamaan asiakkaita tai yhteistyökumppaneita paikan päälle, joten koulutuksesta valmistuvat osaavat toimia virtuaalisissa ympäristöissä ja käyttää sähköisiä viestintätyökaluja. Kansainvälistä osaamista vahvistaa myös koulutukseen sisältyvä vaihtojakso ulkomailla. 
 

Kevään yhteishaku 20.3. – 3.4.2019

Opiskellessasi Salo IoT Campuksella olet siellä, missä tapahtuu. Ainutlaatuinen Salo IoT Campus muo-dostaa yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisön, joka rakentaa älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita saman katon alla.

Hae koulutukseen kevään yhteishaussa :
Lisätietoja koulutuksesta: www.turkuamk.fi/digitrade