Sivu päivitetty 17.4.2019

Strathclyden yliopiston tuotemuotoilun opiskelijat vierailulla Turun AMK:ssa

Yhteistyötä Turun AMK:n ja Strathclyden yliopiston välillä rakennetaan monilla insinöörialoilla. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa maisteritason koulutusta tekniikan aloilla Turussa. Viimeviikkoisella vierailulla teemana oli muotoiluinsinöörikoulutus.

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

Paperille syntyy villejä ideoita ja sen jälkeen konseptiprototyyppejä Turussa rakenteilla olevan sähkö-rallicrossauton ohjaimiksi Strathclyden yliopiston ja Turun AMK:n opiskelijoiden yhteisessä työpajassa. 
 
Turun AMK ja Strathclyden yliopisto ovat loppuvuodesta 2017 solmitun aiesopimuksen puitteissa vierailleet puolin ja toisin. Yhteistyössä haetaan mm. tekniikan alan maisteritason opintopolkua Turun AMK:n opiskelijoille. Neljän vuoden AMK-insinöörikoulutuksen jälkeen opiskelijat voisivat saada maisteri-tasoisen tutkinnon (Master of Engineering) vuodessa oppilaitosten yhteisessä maisterikoulutuksessa. Tutkinnon myöntäisi Strathclyden yliopisto.
 
Strathclyden yliopisto on Skotlannin suurin teknillinen tiedekunta ja jossa eri insinöörialoja opiskelee yli 5000 opiskelijaa.
 
Aiemmin kaavailtujen meri-, terveys-, ja valmistavan teknologian lisäksi nyt vierailulla oli kohteena muotoiluinsinöörikoulutus. 

- Vaikka muotoilun tutkintokoulutusta on ollut pitkään Turun AMK:ssa, muotoilu yhtenä erikoistumisalueena koneinsinöörin tutkintokoulutuksessa on täysin uusi kokonaisuus. Tällaista ei vastaavana erikoistumisalueena ole muualla Suomessa, mutta maailmalla, Strathclyde Universityn tapaan, muotoilua ja tekniikkaa yhdistäviä koulutuksia löytyy muitakin, toteaa koulutus- ja tutkimusvastaava Tarmo Karhu.

Strathclyde_työpaja1.jpg