Sivu päivitetty 18.4.2019

IT-alan osaajapulaan ratkaisuja osaamiskartoituksen avulla

Turun ammattikorkeakoulun yhdessä TE-palveluiden kanssa järjestämä IT-alan osaamiskartoitus käynnistyi 17.4. järjestetyllä infotilaisuudella. Tilaisuudessa käytiin läpi aikataulua ja tapoja, joilla työttömien tai työttömyysuhan alla olevien työnhakijoiden osaaminen kartoitetaan.

Osaamiskartoitusprojektin tarkoituksena on tarjota työnhakijoille joko työpaikka jostain projektissa mukana olevasta yrityksestä, koulutussuunnitelma työllistymisen tueksi tai urasuunnitelma esimerkiksi alan vaihtoa ajatellen.

Turun alueen ICT-alan yritykset ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti osaamiskartoitusprojektiin. Esimerkiksi info-tilaisuuksissa oli mukana kuusitoista yritystä esittelemässä toimintaansa. Yrityksillä on osaamiskartoitusyhteistyön tuloksena mahdollisuus palkata osaamistavoitteita vastaava työntekijä sekä tuoda näkemyksiään tulevaisuuden osaajien koulutusohjelmien sisältöihin.

Infotilaisuuden jälkeen osaamiskartoitus jatkuu yksilöhaastatteluilla, portfoliotyöpajalla ja hackathoneilla. Haastattelun tarkoituksena on yksilön osaamisen kartoittamisen lisäksi tarkoitus selvittää työllistymismahdollisuuksia henkilön oman kiinnostuksen ja motivaation perusteella.

Portfoliotyöpajassa paneudutaan erityisesti erilaisiin työkaluihin, joita työnhaussa voi käyttää, sekä opetellaan tekemään oma osaaminen näkyväksi työnantajalle. Hackathoneissa osallistujat jakautuvat pienempiin ryhmiin, joissa he päivän aikana yrittävät keksitä yrityksen antamiin haasteisiin tai ongelmiin ideoita ja ratkaisuja.

Osaamiskartoituksen lopussa työnhakijat käyvät henkilökohtaisen palautekeskustelun, jossa he täyttävät myös henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman.