Sivu päivitetty 13.5.2019

Korkeakouludiplomilla uutta osaamista

Korkeakouludiplomi on uudenlainen koulutus työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Laajat kokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tietojen syventämiseen ilman tutkinnon suorittamista. Turun ammattikorkeakoulun Avoimessa AMK:ssa on tarjolla neljän eri opintokokonaisuuden korkeakouludiplomeja.

Ensimmäisenä hakuun tulevat varhaiskasvatuksen opettajan opinnot, joissa hakuaika päättyy 31.5.

Varhaiskasvatuksen opettajan opinnoissa opiskelija täydentää suorittamaansa Sosionomi (AMK) -tutkintoa varhaiskasvatuksen opinnoilla ja saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, kasvatustyöhön sekä lapsi- ja perhelähtöiseen työskentelyyn.

Seuraavana haussa 15.5.-11.8. on urheiluorganisaatioissa toimiville suunnattu Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi.

Kesän aikana haku avataan myös LVI-korkeakouludiplomiin ja Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomiin. Haun avautumisesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Opinnot sopivat työn ohessa suoritettaviksi. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa yhdistyvät itsenäinen opiskelu ja lähiopetus ilta-aikaan. Opintoihin sisältyy usein myös harjoittelu tai alan organisaatioon soveltuva kehittämistehtävä.  

Uutista muokattu 20.5. Varhaiskasvatuksen opettajan opintojen hakuaikaa jatkettu 31.5. saakka.