Sivu päivitetty 24.5.2019

MBA-koulutuksen opinnäytetyö: Merkityksellinen työ motivoi

Merkittävimmät työssä ikävystymiseen vaikuttavat tekijät ovat haasteiden, arvostuksen ja sosiaalisen tunnustuksen puute. Tämä selviää Edson Martinsin opinnäytetyöstä, jonka hän teki Turun ammattikorkeakoulun MBA-tutkintoon johtavassa Business Management -koulutuksessa. Englanninkieliseen koulutukseen on mahdollista hakea syksyn 2019 yhteishaussa.

Edson Martinsin tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää työhön liittyvää ikävystymistä tai tylsistymistä sekä sitä, miten erilaiset persoonallisuustyypit liittyvät ilmiöön. Opinnäytetyössä analysoitiin aihepiiriin liittyviä aiempia tutkimuksia sekä valittujen koehenkilöiden henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä työssä ikävystymisestä ja siihen laukaisevista tekijöistä.

Opinnäytetyön ohjaajana toimi Turun ammattikorkeakoulun MBA-koulutuksien johtamisen yliopettaja, kauppatieteiden tohtori Keijo Varis. Hänen mukaansa valitettavan monet kärsivät tänä päivänä liiallisesta työkuormituksesta ja työhön liittyvästä stressistä.

– Samalla on kuitenkin muistettava, että tämä ei koske kaikkia työntekijöitä. Osa kärsii liian vähäisestä ja haasteettomasta työstä, ja myös se haittaa työntekijöiden motivaatiota ja kuormittaa heitä henkisesti, Varis huomauttaa.

– Nyt tätä hyvin mielenkiintoista ilmiötä on avattu Edson Martinsin juuri hyväksytyssä opinnäytetyössä. Edson on alun perin Brasiliasta ja insinööri. Tässä olisi varmasti tarvetta valtakunnalliseen jatkotutkimukseen.

Intuitiiviset henkilöt kaipaavat sisältöä työhönsä

Työhön liittyvä ikävystyneisyys on ei-motivoitunut tila: työntekijä ei ole kiinnostunut työtehtävistään ja hänellä on vaikeuksia keskittyä niihin. Teoriassa töissä koettu ikävystyneisyys on liitetty ryhmään kuulumattomuuden tunteeseen, haasteiden puutteeseen, luovien ja innovatiivisten työtehtävien sekä töissä oppimisen puutteeseen, arvostuksen ja sosiaalisen tunnustuksen puutteeseen työpaikalla sekä keskinkertaiseen tyytyväisyyteen palkkaan ja muihin korvauksiin liittyen.

Edson Martinsin opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja puolistrukturoituja haastatteluja. Persoonallisuustyyppitutkimuksen todentamiseksi koehenkilöitä pyydettiin tekemään Myers–Briggsin tyyppi-indikaattoritesti (MBTI).

Haastateltujen henkilöiden rajallisen lukumäärän ja valittujen tutkimusmenetelmien vuoksi Martinsin tutkimuksessa ei ollut mahdollista tunnistaa mitään tiettyä persoonallisuustyyppiä, jonka voisi liittää työssä ikävystymiseen. Työssään ikävystyneiltä henkilöiltä tunnistettiin kuitenkin yhteinen taipumus ”intuitioon”. Mahdollisesti intuitiiviset henkilöt tarvitsevat työssään muita enemmän sisältöä, tarkoitusta ja vaihtelua.

Martins, Edson (2019): Reasons and consequences of work related boredom – cases // Työperäisen ikävystymisen syyt ja seuraukset – tapauksia 

Hae MBA-tutkintoon johtavaan  Business Management -koulutukseen (Master´s Degree Programme in Business Management) syksyn 2019 yhteishaussa 4.–18.9.2019 . Business Management -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia.