Sivu päivitetty 24.5.2019

Toisen asteen opiskelijat tutustuvat vihapuheeseen, ilmastonmuutokseen ja vaikuttamiseen taidelähtöisin menetelmin

Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian uudessa hankkeessa kehitetään elämyksellisiä taidelähtöisiä keinoja, joilla lukiolaisille ja ammattikoululaisille opetetaan rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Pyrkimyksenä on tavoittaa noin 2 500 varsinaissuomalaista toisen asteen opiskelijaa, noin puolet ikäluokasta.

Utopiaako?-hankkeessa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen, oikeustieteen, kasvatustieteen, valtio-opin, psykologian, fysiikan, maantieteen, filosofian ja kulttuurihistorian tutkijat yhdistävät voimansa Taideakatemian taideaineiden opettajien kanssa, jotta vaikeista ja monimutkaisista aiheista saataisiin innostavia ja elämyksellisiä. Kyseessä on Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston hoitokunnan oman kulttuuritoiminnan hanke, jota Suomen Kulttuurirahasto rahoittaa 125 000 eurolla.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikeiden asioiden sisäistäminen tapahtuu monipuolisemmin ja syvällisemmin kokemusten ja tunteiden kautta. Järjestämme toisen asteen opiskelijoille työpajoja, joissa opetetaan tiedollisia taitoja, joiden hallitseminen mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen ymmärtämisen ja niihin vaikuttamisen, sanoo Turun yliopiston fysiikan professori Petriina Paturi, joka kuuluu Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston hoitokuntaan ja Utopiaako?-hankkeen johtoryhmään.

Keväällä 2020 järjestettävät työpajat on suunnattu varsinaissuomalaisille toisen asteen, toisen vuoden opiskelijoille, niin lukiolaisille kuin ammatillisen toisen asteen opiskelijoillekin. Turun yliopiston ja Taideakatemian opiskelijat puolestaan osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja ovat mukana vetämässä työpajoja.

– Tavoitteena on kehittää toisen asteen opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, tiedon hankintaa, kriittistä ajattelua, tulevaisuuslukutaitoa, lisätä osallisuutta sekä tieteen ja taiteen keinojen ymmärtämistä osana itsen ja ympäristön monipuolista hahmottamista. Lisäksi korkeakouluopiskelijamme oppivat työskentelemään moniammatillisessa työryhmässä, verkostoitumaan ja syventämään tieteen ja taiteen välistä vuoropuhelua, luettelee Turun AMK:n kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara, joka on mukana Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston hoitokunnassa ja hankkeen johtoryhmässä.

Jatkossa työpajoista tulee osa Tiedekeskus Tuorlan toimintaa

Toisen asteen opiskelijoille suunnatut työpajat järjestetään Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorlassa. Tavoitteena on toteuttaa vähintään yhdeksän erilaista työpajaa, jotka keskittyvät mediaan, vihapuheeseen, kiusaamiseen, luonnonvaroihin, ilmastonmuutokseen, yhteiskuntaan, vaikuttamiseen, tiedonhankintaan sekä totuuteen ja valheeseen. Projektin jälkeen korkeakouluopiskelijoiden vetämät työpajat otetaan osaksi Tiedekeskus Tuorlan toimintaa.

– Turun yliopiston ja Taideakatemian henkilökunta valmistaa työpajojen toteuttamista varten monitieteisen ja -taiteisen teoreettisen ja käytännöllisen tietopaketin. Korkeakouluopiskelijat työstävät näistä opettajien opastuksella työpajoja, joihin toisen asteen opiskelijat osallistuvat. Kaikilla Turun yliopiston ja Taideakatemian opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen riippumatta pääaineesta, Paturi kertoo.

Hankkeen vaikuttavuutta mitataan opiskelijaryhmille tehtävien kyselyiden tuloksilla ja hankkeen kattavuudella varsinaissuomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa. Projektin päätyttyä Tiedekeskus Tuorlassa järjestetään tapahtumallinen monitaiteinen päätöspäivä, jossa työpajojen tulokset ovat esillä. Työpajojen tuloksia tuodaan esille myös Taideakatemian ja Turun yliopiston esitystiloihin. 

Kuva (alla): Utopiaako?-hankkeen kokous 22.5.2019. Kuvassa vasemmalta oikealle takana Taina Erävaara (Taideakatemia, Turun AMK), Jukka Käyhkö (maantiede, TY), Timo Vuorisalo (biologia, TY), Pasi Nurmi (Tiedekeskus Tuorla, TY), Eero Merimaa (Taideakatemia, Turun AMK), Miikka Korventausta (OKL, TY), Anne Nieminen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, TY). Pöydän ääressä vasemmalta oikealle Kirsi White (oikeustiede, TY), Johanna Novak (Kiva-koulu, TY), Sari Torvinen (hankkeen koordinaattori), Petriina Paturi (fysiikka, TY), Suvi Puttonen (SOTE-akatemia, TY) ja Mervi Rankila-Kallström (Taideakatemia, Turun AMK). 

Teksti ja kuva: Turun yliopisto