Sivu päivitetty 7.6.2019

Lukiolaiset teknologiakurssilla – tekniikan aloille lisää vetovoimaa

Turun ammattikorkeakoulun yhdessä Koneteknologiakeskuksen kanssa järjestämälle teknologiakurssille osallistui 20 lukiolaista eri lukiosta. Kurssin aiheina olivat esimerkiksi kemian laboratoriotyöskentely, 3D-mallinnus, 3D-tulostus ja robotiikka.

3.–7.6.2019 järjestetty kurssi alkoi tutustumisella, tilakierroksilla ja työturvallisuusperehdytyksellä. Alkuviikon aikana kurssille osallistuneet lukiolaiset valmistivat Turun ammattikorkeakoulun kemian laboratorioissa esimerkiksi aspiriinia ja käsirasvaa. Loppuviikosta opiskelijat siirtyivät mallintamaan SolidWorks-ohjelmalla, 3D-tulostamaan ja robotiikan pariin.

Kurssia ohjasivat kone- ja tuotantotekniikan sekä prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelija-assistentit yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja Koneteknologiakeskuksen henkilökunnan kanssa. Kurssin tavoitteena on ollut perehdyttää lukiolaisia teknologiaan ja kemiantekniikkaan.

Lukio-opiskelijat kuvasivat kurssia mielenkiintoiseksi ja käytännönläheiseksi. He kertoivat kurssin antavan mahdollisesti suuntaa jatko-opinnoille, sillä ovat nyt päässeet konkreettisesti kokeilemaan.

Teknologiakurssi on toteutettu osana Live - Lisää vetovoimaa , jonka tarkoituksena on kasvattaa tekniikan alojen vetovoimaisuutta Lounais-Suomessa. Turun ammattikorkeakoulusta hankkeessa ovat mukana kone- ja tuotantotekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä prosessi- ja materiaalitekniikka.

Euroopan sosiaalirahaston, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja toteuttajaorganisaatioiden rahoittamassa hankkeessa ovat mukana myös Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Rakennusteollisuus ry.