Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.8.2019

Labriikki on kaikkien yhteinen työpaikka

Kemiantekniikan projektioppimisympäristö Labriikki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja yrityksille.

Labriikin fyysisiin laboratoriotiloihin Lemminkäisenkadun kampuksella kuuluvat kemiallisen analytiikan, mikrobiologian, biotekniikan, elintarviketekniikan, tutkimuspanimon ja materiaalitekniikan laboratoriot.

Fyysisten laboratorioiden lisäksi toteutetaan yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön ja Metropolian kanssa virtuaalilaboratoriota, jonne Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tuottaneet videosisältöä esimerkiksi pipettien kalibroinnista.

Labriikissa opiskelijat työskentelevät tutkimushankkeilta tai yrityksiltä saatujen, aitojen toimeksiantojen parissa. Riippuen toimeksiannosta, opiskelijat perehtyvät ensin teoriaan ja soveltavat oppimistaan käytäntöön.

Tutkimushankkeen toimeksiannosta esimerkki on 6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa , jonka tarkoituksena on löytää malleja hyödyntää teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyviä maamassoja. Labriikin osuus hankkeessa on tehdä kemiallista analyysia stabiloidusta maamassasta yhdessä maa- ja betonilaboratorion kanssa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa diffuusiotestejä, jossa betoniin sekoitetaan teollisuuden sivuvirtojen tuottamaa ainesta, esimerkiksi tuhkaa ja pölyä. Massasta valmistetaan koekappaleita, jotka upotetaan veteen, jonka jälkeen analysoidaan mitä veteen on liuennut. Tavoitteena on löytää oikea resepti, jolla massaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa, kertoo lehtori ja koulutusvastaava Mari Ketola.

CircVol-hankkeen toimeksiannossa Labriikissa on ollut mukana noin parikymmentä opiskelijaa. Toisen vuosikurssin opiskelijat opintojaksolla ja 4. vuosikurssin opiskelijat ohjaamassa heitä. Lisäksi hankkeen parissa toteutetaan opinnäytetyötä ja harjoittelujaksoja.

Puhdistaako Aurajoki kuukupin?

Hankkeiden lisäksi Labriikki tekee yhteystyötä monien yritysten kanssa. Keväällä tutkittiin esimerkiksi kuukuppeja ja niiden desinfiointimenetelmien tehokkuutta. Mukana antimikrobisten ominaisuuksien testaamisessa oli prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelijoita kolmelta eri vuosikurssilta. Kaikkialla maailmassa hygienian taso ei ole yhtä korkea kuin Suomessa. Tutkimusten avulla selvitettiin, onko kuukuppi mahdollista puhdistaa hyvin myös haasteellisimmissa oloissa.

Yksi osa testiä oli puhdistaa kuukuppia myös suoraan Aurajoesta otetulla vesinäytteellä. Silloinkin tutkittavat mikrobit vähenivät huomattavasti. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset olivat odotetunlaiset.

Tärkeitä verkostoja työelämään

Työskentelemällä hankkeiden tai yritysten parissa, on opiskelijalla mahdollisuus näyttää kyntensä ja luoda suhteita työelämään jo opintojen aikana. Työelämän edustajat rekrytoivat Labriikin kautta myös säännöllisesti työvoimaa yrityksiinsä. Labriikissa opiskelu auttaa valmentautumaan työelämään myös muilla tavoilla.

Kemiantekniikan laboratorioissa hyödynnetään Lean-toimintatapoja. Leanin ydinajatuksena on poistaa turha, ja sen jälkeen parantaa laatua ja kehittää toimintaa. Lean on laajassa käytössä teollisuudessa, ja sen toimintatapojen omaksuminen jo opiskeluaikana auttaa sopeutumaan työpaikkojen käytäntöihin. Lean-ajattelua ja työkaluja hyödyntämällä pystytään ylläpitämään toimivaa ja turvallista työskentely-ympäristöä.

Yksi Lean-menetelmän työkalu on 6S järjestelmä. 6S menetelmän S-kirjaimet tulevat sanoista selvitä (sort), säilytä (set in order), siivoa (shine), standardoi (standardize), seuraa (sustain) ja suojelu (safety). Labriikin toimintatapojen lisäksi työelämälähtöistä opiskelua tukevat säännölliset maanantaipalaverit, joiden tarkoituksena on selvittää, kuka on tekemässä milläkin hetkellä mitäkin työtehtävää ja opettaa samalla raportoimaan omasta tekemisestään tiiviisti.