Sivu päivitetty 15.8.2019

Säkitön syyskuu haastaa nuoret nuuskattomuuteen

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin luotsaama Säkitön syyskuu -kampanja käynnistyy Varsinais-Suomen alueella 1. syyskuuta. Kampanjan perusidea on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tehdyssä osaprojektissa.

Kampanjan tarkoituksena on lisätä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä nuuskatietoisuutta, edistää nuuskattomuutta ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia. Säkitön syyskuu muistuttaa, että nuuska on päihde, joka aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden ja altistaa useille terveyshaitoille. Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia, jolla on tutkitusti haitallinen vaikutus muun muassa nuorten vielä kehittyville aivoille.

Kampanjan teemana on ”Tuetaan toisiamme”. Teemalla halutaan korostaa erityisesti vallalla olevia asenteita ja vertaispainetta, joka usein ajaa nuoret nuuskan kokeiluun ja säännölliseen käyttöön. Vertaispaineesta, kuten nuuskan käytön lopettamisestakin, on helpompi selviytyä kaverin, perheen ja ammattilaisten tuella. 

Syyskuun aikana terveydenedistämisen asiantuntijat ja Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat jalkautuvat varsinaissuomalaisten nuorten pariin. Kouluille on tarjolla nuuskatietoutta monitahoisesti, ja myös vanhempainilloissa käsitellään aihetta. Jatkossa Säkitön syyskuu on tarkoitus toteuttaa vuosittain valtakunnallisesti.  

Lopettaminen kannattaa aina

Vuoden 2019 kampanjakasvot, jääkiekkoilija Markus Nurmi ja räppäri Joacim Viljamaa, toivovat nuorten pohtivan omaa hyvinvointiaan: nuuskan käyttö vaikuttaa nopeasti terveyteen ja kaikkeen suorituskykyyn. Lisäksi he muistuttavat, että nuuskaaminen, kuten tupakointikin, on kallista – säännölliseen nuuskaamiseen käytetyllä rahalla voisi lyhentää esimerkiksi mopo- tai autolainaa. Pitkään jatkunut nuuskaaminen saattaa johtaa vakaviin terveyshaittoihin, jolloin myös yhteiskunnalliset kustannukset lisääntyvät.

– Oikeastaan nuuskan käytöstä ei ole mitään hyötyä! toteavat kampanjakasvot yhteen ääneen.

Sekä Nurmi että Viljamaa pitävät terveyttä yhtenä tärkeimmistä elämän arvoista. Säkitön syyskuu -kampanjaan mukaan tulo oli heille kunnia-asia: päihteettömyys kuvaa erinomaisesti nuorten miesten elämäntyyliä, vaikka molemmilla onkin lyhytaikaista kokemusta nuuskasta. Näiden – pääasiassa kielteisten ja epämiellyttävien – kokemustensa perusteella he ovat varmoja siitä, että nuuskasta erossa pysyminen on jatkossa helppoa.

Käytön lopettaminen ja nuuskasta kieltäytyminen vaativat sisua ja kärsivällisyyttä mutta myös vahvaa omaa tahtoa. Kampanjakasvot pitävät erityisen hienona sitä, että Säkitön syyskuu pyrkii tukemaan elintapavalintojen lisäksi nuorten itsetuntoa, mikä saattaa edesauttaa nuuskattomuutta ja lisätä ryhmäpaineen sietokykyä.

Nuorille kampanjakasvot antavat yhden tärkeän ohjeen:

– Uskalla sanoa ei!

NIKO – terveyden edistäminen nuorten arjessa  on alueellinen kehittämisprojekti, joka pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. NIKO-projektiin sisältyy osahankkeita, jotka ovat Turun ammattikorkeakoulun YAMK- ja AMK-tutkintoihin liittyviä opinnäytetöitä .

Räppäri-Joacim-Viljamaa-kuvaaja-Elina-Viljamaa.jpg

Kuvat: Vuoden 2019 kampanjakasvoina toimivat jääkiekkoilija Markus Nurmi (ylemmässä kuvassa) räppäri Joacim Viljamaa (alemmassa kuvassa).

Kuvat: Ada Avenius (Markus Nurmi), Elina Viljamaa (Joacim Viljamaa)