Sivu päivitetty 4.9.2019

Syksyn yhteishaku alkoi - opiskelijavalinnat uudistuvat

Syksyn yhteishaku alkaa ke 4.9. ja päättyy 18.9. klo 15. Turun ammattikorkeakoulussa haettavana on 22 koulutusta, joista 10 AMK-tutkintoon johtavia ja 12 Master-tutkintoon johtavia.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat virallisesti keväällä 2020, mutta uusia valintatapoja on käytössä jo syksyn 2019 yhteishaussa. Todistusvalinta ylioppilastodistuksen perusteella on ollut käytössä jo useamman vuoden, syksyn yhteishaussa yo-todistuksen perusteella valitaan 40 % opiskelijoista. Keväällä 2020 mukaan todistusvalintaan tulevat myös ammatilliset tutkintotodistukset.

Nyt alkavassa yhteishaussa on ensimmäistä kertaa käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe, joka järjestetään 29.10.-1.11.2019. Valintakokeella valitaan 50% opiskelijoista.

Tämän lisäksi Turun AMK ottaa käyttöön yhteishaussa ainutlaatuisen joustavan valintatavan aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella. Opiskelijaksi voi hakea suoritettuaan minkä tahansa koulutusalan opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa joko avoimessa korkeakouluopetuksessa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Aiempien korkeakouluopintojen perusteella valitaan 10 % opiskelijoista.

– Samaan tapaan kuin menestys ylioppilastutkintokokeessa, myös aiemmin suoritetut korkeakouluopinnot kertovat opiskelutaidoista ja ennakoivat hyvää opintomenestystä. Tässä valintavassa otetaan huomioon minkä tahansa koulutusalan kotimaiset korkeakouluopinnot 30 opintopisteeseen saakka, toteaa palvelupäällikkö Ismo Kantola.

Opiskelijavalintauudistus koskee Turun AMK:ssa suomenkielisiä tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutuksia. Kulttuurialalla ja englanninkielisissä AMK-koulutuksissa valintatavat säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lue lisää Turun AMK:n opiskelijavalinnoista ja tutustu syksyn yhteishaun koulutustarjontaan.

Valtakunnallisesta opiskelijavalintauudistuksesta, todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta löydät lisätietoa myös uudelta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.  

Iso osa opiskelijoista hyödyntää avoimen AMK:n väylää

Edelleen valtaosa opiskelijoista hakee ja tulee valituksi yhteishauissa. Yhteishakujen ohella ammattikorkeakouluun voi hakeutua opiskelijaksi myös avoimen AMK:n väylän kautta. Avoimen AMK:n väylän osuus on kasvanut viime vuosien aikana, ja merkitys tullee korostumaan myös tulevaisuudessa. 

- Tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa Turun ammattikorkeakoulu valitsee nykyisin 15 - 25 % opiskelijoista avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, varsinaisen yhteishaun ulkopuolella, Ismo Kantola kertoo.

Avoimen AMK:n väylässä opiskelijaksi voi hakea, kun on suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tähän on tarjolla valmis opiskelupaketti, polkuopinnot, jossa opiskelijaa suorittaa ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskeluryhmän kanssa. Polkuopintoihin haetaan yhteishaun jälkeen, ja polkuopintojen koulutustarjonta vastaa pääosin edeltävän yhteishaun koulutustarjontaa. Lue lisää avoimen AMK:n väylästä ja polkuopinnoista.  

Master School uudistaa YAMK-koulutustarjontaa

Edellä mainitut valtakunnalliset opiskelijavalinnan uudistukset eivät koske ylempään korkeakoulututkintoon johtavia Master-koulutuksia, niissä valintatapana on koulutuksesta riippuen todistusvalinta, motivaatiokirje, ennakkotehtävä tai valintakoe.

Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen kaikki korkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat. Master-opintotarjontaa on uudistettu syksyn yhteishaussa ja täysin uusia koulutuksia on tarjolla myös tulevan kevään yhteishaussa. Master Schoolin koulutukset ovat jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittää esimies- ja johtamistaitojaan ja Professional Excellence -polun koulutuksissa opiskelijaa syventää asiantuntijaosaamistaan omalla erityisalallaan. 

Syksyn yhteishaussa on tarjolla neljä täysin uutta Professional Excellence-polun koulutusta: Sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan yhteistoteutuksena tammikuussa 2020 alkaa ainutlaatuinen kulttuurihyvinvoinnin koulutus. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonnassa uutena on gerontologisen asiantuntijuuden koulutus. Tekniikan alalla koulutustarjonnassa uutena ovat ohjelmistotekniikan ja ICT:n sekä kone- ja meritekniikan koulutukset. Lue lisää Master Schoolista ja tutustu koulutustarjontaan.