Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.10.2019

Uusia ratkaisuja viranomaisten väliseen kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin

Turun AMK on mukana vastikään alkaneessa PRIORITY-projektissa, joka kehittää viranomaisille ja etäyrityksille suunnattuja kriittisiä viestintäratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on täydentää nykyisiä kriittisiä puhe- ja viestipalveluja laajakaistan dataominaisuuksilla hyödyntämällä kaupallisia langattomia 4G- ja 5G-verkkoja.

Projekti pyrkii parantamaan kriittisten viestintäratkaisujen kotimaisen ekosysteemin kilpailukykyä. Tutkimus keskittyy neljään aiheeseen:
1) Laajakaistapalvelut syrjäisillä seuduilla
2) Palvelujen laadun erottelu ja erilaisiin tarpeisiin varautuminen
3) Viestinnän turvallisuus
4) Erillisverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta
 
Projektikonsortion kokonaisbudjetti on 7,3 miljoonaa euroa, josta akateemisen tutkimuksen osuus on 2,7 miljoonaa. Suunnilleen 50 % rahoituksesta tulee Business Finlandilta.

Kriittisellä viestinnällä luotettavaan digitaaliseen yhteiskuntaan

Kriittisen viestinnän merkitys perustuu yhtäältä monimuotoisiin yhteiskunnallisiin uhkiin kuten kyberhyökkäyksiin, epäsymmetriseen sodankäyntiin ja terrorismiin sekä ilmastonmuutokseen. Toisaalta ICT-teknologian kehitys esimerkiksi tekoälyn, teollisen internetin ja 5G-viestinnän osalta luo mahdollisuuksia täysin uusille kriittisen viestinnän ratkaisuille, yrityksille ja ekosysteemeille.

- Olemme todistamassa maailmanlaajuista ajattelutavan muutosta julkiseen turvallisuuteen liittyvässä viestinnässä ja toiminnassa. Muutoksen tärkeimmät mahdollistajat ovat mobiili laajakaistaviestintä ja valtavirran ICT-tekniikat. Lisäksi yhteisöjen turvallisuutta haastavat uudet uhat kuten terrorismi, ympäristöongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja jopa siviilikonfliktit, projektin koordinaattori Harri Posti Oulun yliopistosta toteaa.
 
Toistaiseksi julkiseen turvallisuuteen liittyvä viestintä on perustunut TETRAn ja Tetrapolin kaltaisiin kapeakaistaisiin erillistekniikoihin. Tulevaisuudessa niitä täydennetään ja korvataan 5G-mobiilitekniikoilla. Kyseessä ei ole vain taustalla olevan langattoman tekniikan muutos vaan koko ekosysteemin uudistuminen.

- Kaikki ajankohtaiset ICT-tekniikat ovat mukana siirtymävaiheessa, johon liittyy älylaitteita ja sovelluksia, analytiikkaa ja tekoälyä, teollinen internet, droneja ja paljon muuta. 5G muuttaa yhteisöjä enemmän kuin kahden aiemman sukupolven verkot yhteensä. Julkisen turvallisuuden takaajilla, kuten poliisilla sekä palo- ja pelastustoimella, on erityisvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin kuluttajien tai yrittäjien vaatimukset, Posti tarkentaa.
 
Näitä ovat hyvä käytettävyys, palvelujen luotettavuus ja tinkimätön turvallisuus, johon sisältyy suojaus kyberturvallisuusuhkia vastaan. Vaikka julkiseen turvallisuuteen liittyvät viestintäratkaisut tulevat perustumaan valtavirran tekniikoihin, ne eivät sellaisenaan riitä täyttämään tiukkoja luotettavuus-, turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksia. PRIORITY-projekti luo uusia kriittisen viestinnän liiketoimintaekosysteemejä ja tukee nykyisiä sellaisia.

-Tutkimme yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja radioviestintäpalveluihin, jotka ovat kriittisiä julkisen turvallisuuden ja tilannetietoisuuden kannalta. Ne painottavat viestintäverkkojen luotettavuutta ja käytettävyyttä niin kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin. Traficom tarjoaa projektille viranomaistukea ja näkemyksiä. Osallistumme myös 5G-verkon luotettavuutta ja kestävyyttä ja muita 5G-kokonaisuuden asioita koskeviin tutkimuksiin, sanoo Traficomin 5G Momentum -ekosysteemin projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti.

- Turun AMK jatkaa projektissa 5G Test Network Turku (5GTNT) -testiverkon kehittämistä sekä viime syksynä yhteistyössä Traficomin kanssa 5G Momentum-hankkeessa aloitettua tutkimusta 5G:n radiorajapinnan toimintavarmuuden varmistamiseksi laboratorio- ja kenttämittauksin. Toinen Turun AMK:n painopiste projektissa on toimintokriittisen mobiililaajakaistapalvelun taajuuskäytön hallinnointi, jolla pyritään varmistamaan lähetystaajuuksien varma ja nopea saatavuus poikkeustilanteissa, kuvailee projektipäällikkö Juha Kalliovaara Turun AMK:sta.
 
PRIORITY-konsortioon kuuluu neljä tutkimuskumppania sekä 13 yritystä ja viranomaista. Tutkimustyöhön osallistuvat Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. 

Viidellä konsortioon kuuluvalla yrityksellä – Airbus, Bittium, Digita, Exfo ja Keysight – on menossa omat rinnakkaiset teollisuusprojektinsa. Muut kumppanit ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.