Sivu päivitetty 8.11.2019

Digiloikalla ilmastoviisaaseen liikkumiseen

Lain mukaan liikennepalveluita tarjoavien toimijoiden reitti-, aikataulu- ja pysäkkitiedot tulee avata liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kansalliseen NAP-liikkumispalveluun. Suuri osa varsinaissuomalaisten toimijoiden tiedoista kuitenkin puuttuu järjestelmästä. Syynä voi olla joko tietämättömyys tai osaamattomuus palvelun käyttöön.

Turku Science Park Oy ja Turun ammattikorkeakoulu käynnistivät tänä syksynä yhteisen hankkeen, jolla alueen liikennealan toimijoita koulutetaan tietojen syöttämisessä ja siten luodaan edellytykset ilmastoviisaan ja älykkään liikkumisen toteuttamiselle.

– Kansallinen palvelukatalogi ei ole loppukäyttäjille tarkoitettu, vaan tavoitteena on saada tiedot koneluettavaan muotoon, jotta esim. alustapalveluita tarjoavat yritykset voivat niitä hyödyntää. Tietojen saaminen koneluettavaan muotoon on edellytys uusien helppokäyttöisten, yhdistettyjen liikkumis- ja infopalveluiden syntymiselle, kertoo lehtori Telle Tuominen Turun ammattikorkeakoulusta.

Tuominen peräänkuuluttaa vastuullisen matkailun mukaista kehittämistä.

– Nykyajan ilmastotietoinen kuluttaja haluaa matkustaa julkisen liikenteen turvin. Meidän on pystyttävä tuomaan kestävän liikkumisen vaihtoehto osaksi arkea paikallisille asukkaille, lähivirkistäytyjille sekä kansainvälisille matkailijoille, jotka haluavat päästä helposti esimerkiksi Turun satamasta tai lentoasemalta saaristoon.

Matkailuyritysten liiketoiminnan kehittäminen on nostettu yhdeksi Turku Science Park Oy:n tehtävistä. Nyt yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava hanke tukee seudullisestikin tunnistettua tarvetta parantaa palveluiden ja kohteiden fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta.

– Saariston ja toisaalta esimerkiksi Turun lentoaseman saavutettavuus koetaan haasteeksi niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin näkökulmasta. On tärkeää, että tietoja kulkuyhteyksistä löytyy esitteiden lisäksi verkosta, jotta yhteyksiä ja aikataulutietoa voi hyödyntää kuka tahansa. Lisäksi tällöin asiakkaalle syntyy järkevä matkaketju yhdestä kulkuvälineestä toiseen, loppukohteeseen asti, toteaa Vihreät matkaketjut -hankkeen projektipäällikkö Petra Niskanen Turku Science Park Oy:stä.