Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.11.2019

Onko kiertotalous aina kestävää? Kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tarkastellaan EU-hankkeessa

Kiertotalouden liiketoiminnasta on tullut yksi keino vastata ilmastokriisin aiheuttamiin haasteisiin. Aina ei kuitenkaan ole selvää, minkälaisia vaikutuksia kiertotalouden mukaisella liiketoiminnalla on ympäristölle ja taloudelle. REDUCES-hankkeessa arvioidaan liiketoimintamallien kestävyyttä kuudella eri Euroopan alueella.

Kiertotalouden myötä yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat. Perinteisen omistamisen sijasta kuluttaminen perustuu palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja uudelleenkäyttöön. Uusi toimintatapa haastaa maita ja alueita kehittämään ja rakentamaan uusia liiketoimintamalleja, joilla vastataan muun muassa globaaliin ilmastokriisiin. Elokuussa alkaneessa Interreg Europen rahoittamassa REDUCES-hankkeessa tunnistetaan kuuden eri Euroopan alueen parhaat liiketoimintamallit ja tutkitaan sekä arvioidaan kriittisesti niiden ilmastovaikutuksia ja kestävyyttä. 

- Kiertotalouden avulla on mahdollista luoda elinvoimaista ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Monet kunnat ja kaupungit ovat ottaneet kiertotalouden toimintansa ytimeen. On tärkeää saada lisää käytännön esimerkkejä kiertotalouden toimintamalleista ja niiden ilmastovaikutuksista eri yhteyksissä. REDUCES-hankkeen tavoite tunnistaa ja tuoda lisää tietoa eri Euroopan alueiden kiertotaloustoiminnoista vastaa hienosti tähän tarpeeseen, toteaa Sitran asiantuntija Karoliina Isoaho.
 

Politiikkasuositukset tukevat kiertotalouteen siirtymistä

REDUCES-hankkeessa selvitetään, onko kiertotalouden mukainen liiketoiminta automaattisesti kestävää. Tarkastelun pohjana käytetään Sitran määrittelemiä viittä kiertotalouden liiketoimintamallia, joista jokaisesta pyritään löytämään käynnissä olevia toimintatapoja, yritysesimerkkejä tai projekteja. Liiketoimintamallit ovat tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Löydetyt mallit kuvataan ja arvioidaan hankkeessa kehitetyn arviointirungon avulla. 

Kerättyjen parhaiden käytänteiden avulla tarkoituksena on tunnistaa, miten eri alueiden kiertotalouden mukaista kestävää liiketoimintaa voitaisiin entistä paremmin tukea ja edistää. Lopputuloksena syntyy jokaiselle alueelle oma toimintasuunnitelma, jolla voidaan vaikuttaa erityisesti poliittiseen päätöksentekoon ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseen.

REDUCES-hankkeessa on mukana kuusi aluetta Euroopasta: Varsinais-Suomi, Valencia, Manchester, Utrecht, Maramures (Romania) ja Sofia. Jokaiselle alueelle pyritään löytämään toimenpide-ehdotuksia, jotka ohjaisivat alueita kohti kestävää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Löydetyt tulokset ja parhaat käytännöt jaetaan alueiden välisissä tapaamissa, joista ensimmäinen järjestetään Turussa marraskuussa. Hanke jatkuu aina vuoden 2023 tammikuun loppuun saakka.