Sivu päivitetty 9.12.2019

Johtamisoppeja, kansainvälistä verkostoitumista ja globaalien ongelmien ratkaisua – Turun AMK:n opiskelijat aloittavat Clinton Global Initiative University -ohjelmassa

Clinton Global Intiative University on korkeakoulujen ja yliopistojen verkosto, joka kasvattaa tulevaisuuden johtajia ja sijoittaa uusiin opiskelijainnovaatioihin.

Turun ammattikorkeakoulusta mukana CGI-U :n ohjelmassa on neljä opiskelijaa. CGI-U:n ohjelman tarkoituksena on kasvattaa tulevaisuuden johtajia vastaamaan ideoillaan ja innovaatioillaan globaaleihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, koulutukseen, kansanterveyteen, köyhyyteen ja ihmisoikeuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Jere Ranta on ohjelmassa mukana pelillisellä projektillaan, jonka tarkoituksena on parantaa dementian aikaista havaitsemista ja hoitoa. Peliä on kehitetty ja testattu yhdessä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja tarkoituksena on CGI-U:n ohjelman tuella laajentaa testaamista ja kehittää peliä.

Lisäksi mukana on ryhmä, jonka projektin tavoitteena on pelillisin keinoin kasvattaa ihmisten tietoisuutta jätehuollosta ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ryhmään kuuluvat Katri Paananen (Degree Programme in Information and Communications Technology), Jani Laiho (tieto- ja viestintätekniikan opiskelija) sekä Rami Alsabki (Degree Programme in Information and Communications technology).

Opiskelijoiden vuoteen CGI-U-ohjelmassa kuuluu esimerkiksi matka Skotlannin Edinburghiin, jossa järjestetään vuotuinen CGI-U tapaaminen. Tapaamisessa opiskelijoita tukee suuri joukko kansainvälisiä asiantuntijoita ja heillä on mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Tapahtuman jälkeen opiskelijat palaavat kotimaahansa muuttamaan ideansa käytäntöön korkeakoulunsa rahallisen tuen ja CGI-U:n asiantuntijaverkoston avulla.

Turun ammattikorkeakoulun fellow, tohtori Evangelos Markopoulos toimii CGI-U:n mentorina. Markopoulosin mentoroinnin lisäksi opiskelijat saavat tukea myös toiselta mentorilta sekä pääsyn verkkoalustalle, jossa on verkkoseminaareja, esityksiä ja materiaalia.
 

CGI U Network Seal 2019-2020.png