Sivu päivitetty 9.12.2019

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa ratkaisuja alueen osaajapulaan

Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys näkyy työvoimapulana erityisosaajista. Turun ammattikorkeakoulu pyrkii helpottamaan tilannetta tutkintomääriä kasvattamalla ja koulutustarjontaa laajentamalla.

Maanantaina 9.12. järjestetyssä keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa oli läsnä Varsinais-Suomen alueen kansanedustajia ja teollisuuden edustajia.

Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini esitteli tavoitteet tutkintokiintiöiden kasvattamisesta, erityisesti tekniikan ja terveyden ja hyvinvoinnin aloilla, ja neljän uuden koulutusvastuun hakemisesta. Turun AMK esittää opetus- ja kulttuuriministeriöille englanninkielisen muusikko -, liikunnanohjaaja -, rakennusarkkitehti - ja sähkö- ja automaatioalan insinöörikoulutusten käynnistämistä.

– Turun ammattikorkeakoulun tavoitteet ovat hyvin linjassa käytettävissä olevan tilannetiedon kanssa. OECD on todennut Suomessa olevan puutetta juuri työelämärelevantista koulutuksesta ja sieltä on tulossa suositus koulutuksien monipuolistamiseen. Uutta työtä syntyy juuri korkean osaamisen työtehtäviin ja työllisyystason nostamisessa osaaminen on avainasemassa, kiteytti kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta(sd)

– Positiivinen rakennemuutos on meille täällä tuttu, kasvulle on edellytyksiä, mutta osaajista on puutetta. Turun ammattikorkeakoulun esityksissä toteutuu hyvin alueellinen tarve, arvioi kansanedustaja Saara-Sofia Siren(kok)

Akuutti osaajapula sähkö- ja automaatioalan osaajista                          

Sähkö- ja automaatioasentajia koulutetaan kyllä Turun ammatti-instituutissa, mutta tähän mennessä he ovat joutuneet lähtemään muille paikkakunnille jatko-opiskelemaan, jolloin korkeampi osaaminen on valunut Varsinais-Suomen ulkopuolelle. Turun ammatti-instituutissa ollaan innostuneita uudesta insinööriohjelmasta, joka nostaisi koko alan vetovoimaisuutta.

Sähkösuunnitteluun kykeneviä ja sähkösuunnittelun kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset täyttäviä osaajia ei saada nykyisistä insinöörikoulutuksista. Turun ammattikorkeakoulu hakee tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa uutta koulutusvastuuta sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen käynnistämiseksi.

– Kaikki alueen ammatilliset kouluttajat ovat hakemuksen takana. Ammatillisen koulutuksen yhtenä tehtävänä on taata mahdollisuus opintopolun jatkumiselle korkea-asteelle. Tätä on jo nyt sujuvoitettu erilaisin tavoin, ammattikorkeakouluopintoja voi esimerkiksi osin suorittaa jo toisella asteella, kertoi Turun ammatti-instituutin palvelualuejohtaja Hannu Immonen

Sähkö- ja automaatiosuunnittelijan työpaikkoja on vaikeaa täyttää Varsinais-Suomessa. Nykyinen osaamistarve ylittää jo huomattavasti Varsinais-Suomeen saatavien osaajien määrän. Sähkökäytöt ja automaatio lisääntyvät koko ajan rakennuksissa, ajoneuvoissa sekä hajautetussa energian tuotannossa. Näin olleen osaamisen tarve vain kasvaa tulevaisuudessa.

Investointi tulevaisuuteen

Alueen teollisuus ja elinkeinoelämä tukevat voimakkaasti sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen käynnistämistä. Teknologiateollisuuden koulutus- ja osaamisen linjaukset nostavat automaation yhdeksi tärkeimmistä ICT-alan tarpeista. Sähkökäyttöjen lisääntyminen nostaa tarvetta eri aloille suuntautuville sähkösuunnittelijoille.

–Tuotantolaitoksissa eletään yhä digitalisaation murrosta, tiedonsiirtoa ja instrumentaatiota tarvitaan entistä enemmän. Hyödynnettävissä on myös uusia ansaintamalleja palveluissa, jotka perustuvat laitteistoa kerättävään tietoon, kertoi teollisuuden terveisinä Etteplan Oy:n Juha Liitola

–Sähköinsinöörien puute rajoittaa jo esimerkiksi meriteollisuutemme kilpailukykyä, totesi puolestaan Patrik Rautaheimo Elomatic Oy:stä

–Teollisuuden vahva tuki osoittaa hyvin sähkö- ja automaatioalan osaajien kriittisen tarpeen Varsinais-Suomessa. Ala on ollut jo ennen positiivista rakennemuutosta aliedustettuna maakunnassa ja viime vuosina puute on vain kasvanut. Uskon, että kumppaneidemme sanoma näkyy selkeästi myös päättäjille ja pääsemme aloittamaan uudet koulutukset 2021. Taloudelliset edellytykset siihen ovat hyvät, tarvittavat investoinnit on jo tehty, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Puoltolausuntoja koulutusvastuun hakemiselle on kerätty syksyn aikana. Lausunnon ovat tähän mennessä allekirjoittaneet:Teleste Oyj, Meyer Turku Oy, Etteplan Oyj, Stera Group Oy, MacGregor Finland Oy, Elomatic Oy, Piikkiö Works Oy, Trafotek Oy, Turun Kauppakamari, Sandvik Mining and Construction ja Huuhka Oy. Turun ammatti-instituutti on koordinoinut lausuntojen keruutyötä.

 

Kuva 1: rehtori Vesa Taatila ja puoltolausunnot

Kuva 2: varehtori Juhani Soini

Kuva 3: kansanedustaja Saara-Sofia Siren

Kuvat: Antti Ala-Könni