Sivu päivitetty 12.12.2019

Turun ammattikorkeakoululla uusi koulutusvientihanke Brasiliassa

Suomalainen peruskoulutus on tunnettua maailmalla. Myös korkea-asteen koulutus saa näkyvyyttä ja kiinnostaa. Turun ammattikorkeakoulun koulutusvienti kasvaa sinnikkään työn tuloksena Brasiliassa.

Suomalaisen koulutuksen hyvä maine maailmalla on jo tunnettua, varsinkin peruskoulun oppimistulosten pohjalta. Peruskoulun uuden opetussuunnitelman lähtökohdat korostavat kokonaisvaltaista oppimista sekä monipuolisten taitojen kehittymistä koko kouluiän. Myös korkea-asteen koulutus saa näkyvyyttä ja arvostusta maailmalla.

Ammattikorkeakoulut korostavat opetussuunnitelmissaan työelämälähtöisyyttä, aktiivisia oppimismenetelmiä sekä oppimisen autenttisuutta. Työelämätaidot eivät rajoitu vain ammattialakohtaisiin taitoihin, vaan opintojen aikana opiskelijoiden tulee kehittää myös esimerkiksi oma-aloitteisuutta, kriittistä ajattelua, tiimityöskentelytaitoja ja uteliaisuutta uusiin ilmiöihin ja ongelmien ratkaisuun. Näillä taidoilla opiskelijat valmennetaan tulevaisuuden innovaatioprosesseihin ja muuttuvaan työelämään.

Paraikaa Paraibassa

Tuore esimerkki kiinnostuksesta suomalaista koulutusta kohtaan on Turun ammattikorkeakoulun koulutusvienti Brasiliaan. Innopeda® kiinnostaa Pohjois-Brasiliassa, Paraiban osavaltiossa. Työn alla on kokonaisen peruskoulun strateginen ja pedagoginen uudistustyö. Koulu valitsi lähestymistavakseen Turun AMK:n kehittämän innovaatiopedagogiikan sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Innopeda® yhdistää strategisten toimintatapamuutosten tekemisen oppijoiden omaa työtä korostavaan oppimiskäsitykseen.

Yksityinen peruskoulu ISO Colégio e Cursos kouluttaa opettajansa ja hallintonsa uuteen oppimisen lähestymistapaan sekä uudistaa oppimisympäristönsä. Noin kaksivuotisen projektin päätyttyä koulu saa Innopeda®-koulu – statuksen.

– Koulutusvienti on mielenkiintoista ja haastavaa. On hienoa nähdä, että suomalainen koulutus kiinnostaa maailmalla ja sitä hyödynnetään kehitystyössä esimerkiksi Brasiliassa. Kaikki me koulutuksen toteuttajat opimme paljon työn tiimoilla, vaikkakin täytyy todeta, että onnistumisen eteen pitää tehdä paljon töitä, sanoo koulutuspäällikkö Minna Scheinin Turun ammattikorkeakoulusta

Sopimukset on allekirjoitettu ja Turun AMK:n kouluttajaryhmä on parhaillaan ensimmäistä kertaa Paraibassa, jossa koulutetaan sekä opettajia että koulun johtoa uuteen ajatteluun ja oppimisen tukemiseen monimuotoisilla tavoilla. Turun AMK:n innovaatiopedagogiikka ei kuitenkaan ole vain pedagogiikkaa, vaan strateginen lähestymistapa ajattelun muutokseen ja oppijoiden valmentamiseen tulevaisuuden työelämäosaajiksi. Tämä sama lähtökohta näkyy myös suomalaisessa peruskoulun opetussuunnitelmassa.

Kiinnostusta laajalti maailmalla

Brasilian lisäksi Turun AMK on ollut vahvasti mukana myös Indonesian koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Kaakkois-Aasian osalta Turun AMK on lähivuosina toteuttanut useita kehittämisoperaatioita sekä paikallisten asiakkaiden että Euroopan unionin rahoituksella, kohdemaina ovat olleet Indonesia, Singapore ja Vietnam.

Tällä hetkellä Turun ammattikorkeakoulu kehittää Indonesiassa ja Thaimaassa B2B-myynnin osaamista yhdessä paikallisten korkeakoulujen ja ministeriöiden kanssa. Tämä toiminta hyödyttää myös Kaakkois-Aasian markkinoista kiinnostuneita suomalaisia yrityksiä.

Ulkomaiset ryhmät vierailevat Turussa tiuhaan tahtiin. Joulukuun alussa Turussa oli ryhmä Japanista ja tammikuussa 2020 saapuu singaporelainen ryhmä, joka haluaa tutustua suomalaiseen pedagogiikkaan ja soveltaa sitä omaan korkeakouluunsa. Myös brasilialaisryhmiä on saapumassa Turkuun lisää.