Sivu päivitetty 13.12.2019

Nuoret mukaan kehittämään seksuaalikasvatusta

Seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan aktiivisesti mukaan järjestämään, tuottamaan ja arvioimaan seksuaalikasvatusta. Joulukuussa Vasaramäen 9.-luokkalaiset osallistuvat toiminnallisissa työpajoissa uuden seksuaalikasvatusmateriaalin kehittämiseen ja luomiseen.

Turun Vasaramäen koulun 9.-luokkalaiset ovat mukana kehittämässä seksuaalikasvatusta. 16.–18. joulukuuta nuoret suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opettajien ja hanketyöntekijöiden kanssa digitaalista seksuaalikasvatusmateriaalia.

Tapahtuma on osa Turun ammattikorkeakoulun käynnissä olevaa kansainvälistä EDDIS-hanketta (A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools), joka on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Hankkeen tarkoituksena on luoda kansainvälinen verkko-oppimisalusta seksuaalikasvatuksen tueksi.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ohjeistaa, että seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan mukaan järjestämään, tuottamaan ja arvioimaan seksuaalikasvatusta. On tärkeää, että seksuaalikasvatuksessa käsiteltävät aiheet nousevat nuorten omista tarpeista ja toiveista.

Turun ammattikorkeakoulun EDDIS-hankkeessa on tartuttu tähän ohjeistukseen, ja nuoret osallistuvat tässä hankkeessa joka vaiheeseen: pohtimaan nuorten tiedollisia tarpeita ja toiveita, suunnittelemaan toteutusta, testaamaan tuotettuja materiaaleja sekä arvioimaan niiden käytettävyyttä.

Media on tervetullut tiistaina 17. joulukuuta mukaan seuraamaan työpajoja!

Paikka: Vasaramäen koulu, Syreenikuja 1, 20720 Turku