Sivu päivitetty 8.1.2020

Yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin on alkanut

Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin alkoi tänään 8.1. Yhteishaussa on tarjolla englanninkielisiä AMK- ja Master-tutkintoon johtavia koulutuksia. Haku päättyy 22.1. klo 15.

Turun ammattikorkeakoululla on kevään yhteishaussa tarjolla neljä koulutusta. Englanninkieliseen AMK-tutkintoon johtavat International Business Online ja Information and Communications Technology -koulutukset sekä Master-tutkintoon johtavat Service Design ja Creative Design Management -koulutukset. Aloituspaikkoja näihin syksyllä alkaviin koulutuksiin on tarjolla yhteensä 125.

Keväällä jatkossa kaksi erillistä yhteishakua

Vuodesta 2020 alkaen korkeakoulujen kevään yhteishaku on jaettu kahteen erilliseen yhteishakuun. Nyt alkavassa kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Kevään toinen yhteishaku on 18.3.-1.4.2020, ja siinä haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Aiemmin kevään yhteishaku oli jaettu kahteen erilliseen hakuaikaan, joista ensimmäisessä Turun AMK:lla oli tarjolla Bachelor-tason englanninkieliset koulutukset. Nyt mukana on myös Master-tason koulutuksia. Vuoden alusta voimaan tullut muutos kahdesta erillisestä yhteishausta vaikuttaa mm. mahdollisuuksiin hakutoiveiden järjestelyssä ja lisäksi yhteishaun aikataulut ovat hieman muuttuneet.

Jokaisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Tammikuun yhteishaun koulutusten hakutoiveita ei tarvitse laittaa mieluisuusjärjestykseen, vaan hakija voi tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen, mihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan helmikuun lopusta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 5. kesäkuuta. Opinnot alkavat syksyllä 2020.

Turun AMK:lla tarjolla kaksi kokonaan verkossa opiskeltavaa koulutusta

Kevään ensimmäisen yhteishaun tarjonnasta kaksi koulutusta on mahdollista opiskella kokonaan verkossa: Bachelor of Business Administration, International Business Online sekä Master of Culture and Arts, Creative Design Management.

International Business Online -koulutusta on järjestetty kokonaan verkossa jo vuodesta 2017 lähtien. Turun AMK:n Master Schoolin kuuluva Creative Design Management on tänä vuonna ensimmäistä kertaa haussa. Kulttuurialan Master-tutkintoon johtavan koulutuksen taustalla on joukko kokeneita verkko-opettajia, sillä aiemmin kulttuurialalla tarjottiin oman Master-tutkinnon sijaan tradenomitutkintoon johtavaa mediatuotannon verkkokoulutusta.

Verkko-opiskelu mahdollistaa tutkinnon suorittamisen mistä tahansa, jopa toiselta puolelta maapalloa. Opinnot soveltuvat hyvin myös Suomessa asuville, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua päiväaikaan Turussa toteutuvaan opetukseen, eli esimerkiksi työn ohessa opiskeleville tai kauempana asuville.

Vaikka verkko-opinnot tarjoavat joustavat mahdollisuudet osallistua opintoihin, vaativat opinnot myös sitoutumista ja työtä samalla tavalla kuin perinteiset opetusmuodot. Nykyaikainen verkko-opiskelu ei ole enää yksinäistä puurtamista, vaan itsenäisen työskentelyn ohella opintoihin kuuluu aikataulutettuja, yhteisiä tapaamisia sekä monenlaista ryhmätyöskentelyä.

Bachelor -tutkintoon johtaiin koulutuksiin voi hakea jo suoraan toiselta asteelta, esimerkiksi lukio- tai ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Master-tutkintoihin hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai Suomessa suoritettua opisto-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta.

Kevään toinen korkeakoulujen yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020

Kevään toisessa yhteishaussa on tarjolla korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia. Turun AMK:lla on tarjolla yli 60 suomenkielistä AMK- tai Master-tutkintoon johtavaa koulutusta. Tammikuun yhteishausta poiketen, kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen.

Kevään toisessa yhteishaussa on liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa käytössä myös uudet valintatavat: todistusvalinta, AMK-valintakoe sekä valinta aiemmilla korkeakouluopinnoilla. Uusien valintatapojen myötä osa hakijoista saa tiedon opiskelupaikastaan aiemmin, jo toukokuussa. Kaikki valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7. Opinnot kevään toisen yhteishaun koulutuksissa alkavat niin ikään syksyllä 2020.