Sivu päivitetty 8.1.2020

Turun AMK nimesi johtavan yliopettajan

Turun ammattikorkeakoulu nimesi kuntoutuksen johtavaksi yliopettajaksi Ursula Hyrkkäsen. Kyseistä nimikettä ei ole käytössä muilla korkeakouluilla Suomessa.

– Opetushenkilöstön alueella vaativin vastuualue on johtavan yliopettajan tehtävä. Valitulta odotetaan vahvaa akateemista taitoa ja kokemusta, kansainvälisesti vertailukelpoista näyttöä pitkäjänteisestä soveltavasta tutkimuksesta ja monipuolista työelämän ja johtamisen kokemusta, kertoo Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo.

Turun ammattikorkeakoulussa on aiemmin nimetty neljä johtavaa yliopettajaa: Dr. Sc., KTT Liisa Kairisto-Mertanen osaamisalueinaan myyntityö ja innovaatiopedagogiikka; dosentti Jarkko Paavola tietoliikenne ja tietoturva -osaamisalueelta; dosentti Valtteri Hongisto osaamisalueenaan sisäympäristöt ja akustiikka sekä arvonluonti ja tietojohtaminen -osaamisalueelta dosentti Harri Jalonen.

Vararehtori Juhani Soini korostaa johtavan yliopettajan tehtävien osalta erityisesti kolmea asiaa:

– Johtavan yliopettajan tehtävänä on varmistaa omalla osaamisalueellaan ryhmänsä kansainvälinen soveltavan tutkimuksen kärkiosaamisen kehittyminen, vaikuttava työelämäyhteistyö sekä verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen kansallisesti ja kansainvälisesti, Juhani Soini tiivistää.

Hyrkkänen aloittaa 1.2.2020 johtavana yliopettajana

Yliopettaja, tohtori Ursula Hyrkkänen todetaan kuntoutuksen johtavaksi yliopettajaksi osaamisalueenaan Hyvinvointi ja johtaminen tulevaisuuden työ – Wellbeing and leadership in future work.

Ursula Hyrkkäsellä on vahvaa ja ansiokasta tutkimus- ja kehitystoimintaa liittyen tulevaisuuden työmuotoihin, hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen tulevaisuuden työssä. Hänellä on usean vuoden kokemus ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä Turun AMK:ssa ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut aikuiskoulutuspäällikkönä, tutkimus- ja koulutuspäällikkönä sekä tutkimusryhmän vetäjänä.

Hänen TKI-erityisosaamistaan ovat tulevaisuuden työmuodot, erityisesti ICT-perustainen mobiili työ ja niihin liittyvien johtamiskäytäntöjen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ja työterveyden edistäminen. Tutkimusmenetelmällinen osaaminen liittyy kehittävän työntutkimuksen metodologiaan.

Hänen osaamiseensa kuuluu myös yksilön suoritus-, liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi ja testaaminen. Tämä integroituna organisaatio- ja tiimitason arviointeihin ja kehittämiseen muodostaa kokonaisuuden, joka palvelee muun muassa erilaisten kehittämisinterventioiden lähtökohtien, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden analyyseissä.