Sivu päivitetty 17.1.2020

Kunniamerkit luovutettiin ansioituneille

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä 2019 myöntämät kunniamerkit luovutettiin juhlavassa tilaisuudessa perjantaina 17.1. 2020 Turun Upseerikerholla.

Tasavallan presidentti myöntää itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- tai sotilasansioista. 

Turun AMK:n kunniamerkkien saajat 6.12.2019:

Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R)

Raija Sairanen

Lehtori, valtiotieteiden maisteri, erikoissairaanhoitaja Raija Sairanen on toiminut ansioituneella tavalla terveysalan kouluttajana ja koulutuksen kehittäjänä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -toiminnan edistäjänä Turun ammattikorkeakoulussa 1985–2018. Hänen työsuhteensa jatkuu edelleen TKI-toiminnan osalta.

Hän on osallistunut useisiin terveysalan, erityisesti sairaanhoitajakoulutuksen kehittämishankkeisiin mm. mielenterveyden opetusta ja opetussuunnitelmaa uudistamalla. Hänen erityinen asiantuntijuusalansa on ollut mielenterveysosaaminen ja maahanmuuttaneiden osaamisen ja koulutuksen kehittäminen. Raija Sairanen on ollut mukana julkaisemassa aiheesta laajasti mm. oppimateriaalia sekä ammatillisia artikkeleita ja luennoinut erityisasiantuntijana sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on ollut mukana käynnistämässä ja johtamassa useita aiheeseen liittyviä hankkeita.

Raija Sairanen on kehittänyt terveysalan koulutusta osallistumalla monipuolisesti kansainväliseen yhteistyöhön vierailemalla useissa eurooppalaisissa ja Euroopan ulkopuolissa korkeakouluissa. Hän on luonut osaltaan ansiokkaasti Turun ammattikorkeakoulun toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita sekä kansainvälisissä että kansallisissa verkostoissa.

Raija Sairanen on tehnyt merkittävää työtä Suomeen muuttaneiden sairaanhoitajien osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, koulutuksen kehittämisessä sekä urareittien edistämisessä. Hänen roolinsa monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien yhteiskunnallisen integraation edistämisessä on ollut aikaansa edellä. Hänen ansiostaan maahanmuuttaneiden sairaanhoitajien koulutus ja aihetta käsittelevä TKI-toiminta kasvoi ja kehittyi merkittävästi.

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar)

Eija Saarinen

Eija Saarinen aloitti työnsä Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa vuonna 1994, jolloin hän tuli perustamaan animaatiotaiteilija Priit Pärnin kanssa Suomen ensimmäistä taideanimaation koulutusta. Saarinen on jatkanut animaatiokoulutuksen vastuuopettajana myös koulutuksen siirryttyä vuonna 1997 Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan.

Turun animaatiokoulutus on Saarisen aikana kehittynyt kansainvälisesti tunnetuksi käsitteeksi. Koulutus ja siitä valmistuneet opiskelijat ovat olleet tärkeässä roolissa suomalaisen animaation ammattialan synnyssä ja kehityksessä. Saarinen on vaikuttanut aktiivisella työotteellaan koulutuksen laadun ylläpidossa ja alusta alkaen luonut kansainvälisiä verkostoja, joista oppilaitoksen lisäksi on hyötynyt koko animaatiotoimiala ja sillä työskentelevät. Turun AMK:n animaatiokoulutus on valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi animaatiokoulutukseksi.

Saarisen asiantuntemusta hyödynnetään paitsi kansallisissa kehittämistehtävissä myös kansainvälisten elokuvafestivaalien tuomaristoissa ja asiantuntijaseminaareissa. Ulkomailla liikkuessaan hän edustaa aina korkeakoulun lisäksi koko suomalaista animaatiotoimialaa.

Saarisen suhde opiskelijoiden kehittymiseen on henkilökohtainen, ja hän tukee opiskelijoita systemaattisesti niin opintojen aikana kuin mentoroi heitä myös heidän ammattikentälle siirryttyään.

Turun AMK:n animaatioita ostetaan säännöllisesti YLEn Uuden Kinon ohjelmistoon. Vuonna 2018 Animaatiokilta palkitsi Eija Saarisen Animaation sankari -palkinnolla perusteluina pitkäjänteinen työ pedagogisena mahdollistajana ja taideanimaation puolestapuhujana niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Alexander Vinnitski

Alexander Vinnitski on toiminut Sibelius-Akatemiassa viulunsoiton opettajana sekä Turun konservatoriossa viulunsoiton lehtorina, ja siirtynyt lehtoriksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan vuonna 2000. Vinnitski on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu viulutaiteilija ja -pedagogi.

Taideakatemian tehtävänsä ohella hän on konsertoinut ahkerasti ympäri maailmaa, tehnyt levytyksiä ja laatinut oppimateriaaleja sekä toiminut opettajana laajasti mestarikursseilla Suomessa ja kansainvälisesti sekä opettajana Moskovan Tshaikovski-konservatoriossa.

Vinnitskillä on ollut vahva kansainvälistävä vaikutus musiikin koulutuksessa. Hänen viululuokalleen on hakeutunut opiskelijoita ympäri maailman. Valmistuneet opiskelijat ovat menestyneet hyvin urallaan. Vinnitski on tinkimätön työssään ja edellyttää niin itseltään kuin opiskelijoiltaan vahvaa sitoutumista taiteelliseen kehittymiseen.

Onnittelemme lämpimästi kunniamerkkien saajia!

Kuvassa: vas. Eija Saarinen, Raija Sairanen