Sivu päivitetty 23.1.2020
Kirjapino

Turun ammattikorkeakoulun hakijamäärä kasvoi reilusti

Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi 22.1. klo 15. Haussa oli tarjolla englanninkielisiä AMK- ja Master-tutkintoon johtavia koulutuksia. Turun ammattikorkeakoululla näitä koulutuksia oli neljä.

Nyt haussa olivat englanninkieliseen AMK-tutkintoon johtavat International Business Online ja Information and Communications Technology -koulutukset sekä Master-tutkintoon johtavat Service Design ja Creative Design Management -koulutukset. Turun ammattikorkeakouluun hakijoita oli yhteensä 925. Aloituspaikkoja näihin syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin on tarjolla yhteensä 125.

Verkko-opiskeluna toteutettavaan kansainvälisen liiketoiminnan koulutukseen hakijoita oli 358. Hakijoista reilulla kahdella kolmanneksella on suomalainen toisen asteen koulutus taustanaan. Viime vuonna samaan koulutuksen hakijoita oli 219.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen hakijoista noin kaksi kolmasosaa on ulkomaalaisia. Hakijoita oli yhteensä 365, vuoden 2019 hakijamäärä oli 204.

– On ilo nähdä, että opiskelupaikkamme kiinnostavat paljon aiempaa suurempaa hakijajoukkoa. Etenkin tieto- ja viestintätekniikan hakijamäärän upea kasvu osoittaa, että pitkäkestoinen yhteistyö eri toimijoiden kesken on kantanut hedelmää, sanoo Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Ylemmän korkeakoulututkinnon kahdesta hakukohteesta kulttuurialan Creative Design Management oli haussa ensimmäistä kertaa mukana. Liiketalouden Service Design -koulutuksen hakijamäärä kasvoi edelliseen kertaan verrattuna lähes kaksinkertaiseksi.

Opiskelijavalinnat tehdään eri koulutuksissa eri tavoin. Osa hakijoista valitaan todistusvalinnalla, SAT-testillä, valintakokeella (Bachelor-tutkinnot) tai ennakkotehtävällä ja valintakokeella /-haastattelulla.

Valintakokeita järjestetään maalis-huhtikuussa. Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan helmikuun lopusta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 5. kesäkuuta.

Kevään toinen yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020 ja siinä ovat mukana suomenkieliset koulutukset.