Sivu päivitetty 31.1.2020

Mikä ihmeen työn muotoilu?

28.1.2020 järjestetyssä Henry ry:n Turun alueverkoston teema-aamussa pohdittiin työn muotoilun tärkeyttä.

PhD, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Ursula Hyrkkänen avasi työn muotoilun ja siihen liittyvän organisaation kehittämisen merkityksiä ja toimintamalleja Henry ry:n Turun alueverkoston teema-aamussa.

Mukana oli noin 60 organisaatioiden esimies- ja HR-ammattilaista. Tilaisuudessa keskusteltiin ICT-perustaisen mobiilin työn vaativuudesta ja mobiilin työn toimintaympäristön työn muotoilusta. Ursula kertoi NewWoW-projektissa syntyneistä esimerkeistä, miten pk-yrityksissä muotoillaan mobiilin ja monipaikkaisen työn toimintaympäristöä.

Työn muotoilu tarkoittaa sitä, että työntekijä muokkaa oma-aloitteisesti työtään vastaamaan arvojaan, vahvuuksiaan ja tarpeitaan. Työn muotoilu on yhteydessä työn merkityksellisyyteen, työn iloon, työhyvinvointiin, hyvään työsuoritukseen ja siten myös yrityksen hyvään tulokseen ja hyvinvointiin. Perusidea on, että työn muotoilu käynnistyy työntekijöistä, se ei ole johdon tai esimiesten komennosta syntyvää.

Työn muotoilu voi kohdistua työtehtäviin, esim. työn tavoite ja kohde, työn luonne ja sujuvuus, tehtävien määrä ja vaativuus. Työhön liittyviin suhteisiin, esim. kenen kanssa tehdään, miten paljon ihmisiä tavataan, keitä kuuluu lähipiiriin, mitkä verkostot ovat tärkeitä ja mitä voisi painaa taka-alalle sekä työn jäsentämiseen ajatuksissa, esim. miten työhön suhtaudutaan ja mikä on työn merkitys.

Nykymaailman nopea muutos haastaa meidät arvioimaan ja muotoilemaan organisaatiomme sisäisiä rakenteita, prosesseja ja työn tekemisen tapoja jatkuvasti uudelleen. Onnistuaksemme meidän on kyettävä tavoittelemaan samaan aikaan sekä korkeaa työn tuottavuutta, ketteryyttä, luovuutta että ylläpidettävä ihmisten motivaatiota ja työhyvinvointia.

Tilaisuudessa osallistujat saivat vinkkejä ja esimerkkejä, miten työn muotoilun esille pääsyä voi tukea vastaamaan mobiilin ja monipaikkaisen työn vaatimuksia.

Lisää vinkkejä löydät:

https://newwowcrafting-tyonmuotoilu.in.howspace.com
(kirjoita selaimeesi yllä oleva osoite, kirjaudu omalla sähköpostiosoitteellasi ja saat sähköpostiisi paluupostissa henkilökohtaisen linkin Howspace-työtilaan)

http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/palvelumuotoilu-huomio-asiakkaasi/

Teksti ja kuvat
Sinikka Leino