Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.2.2020

Terveysalan projektipajat esittäytyivät: Pidetään huolta toisistamme

Turun ammattikorkeakoulun röntgenhoitaja- ja kätilöopiskelijat löivät viisaat päänsä yhteen, ja ensimmäisten yhteisten projektipajaopintojen tuotoksena syntyi oivaltavia toimintamuotoja. Julkistamistilaisuudessa heräteltiin keskustelua paitsi turvallisuudesta myös mielen hyvinvoinnista. Miten sinä lisäät turvallisuutta ja huolenpitoa arjessasi?

Teksti ja kuvat: Aleksi Rajamäki

Tiistaina 11.2. vietettiin valtakunnallista turvallisuustoimijoiden kampanjapäivää arjen turvallisuuden parantamiseksi. Teemapäivä näkyi myös ICT-Cityn käytävillä, joille oli aseteltu toistakymmentä turvallisuusaiheista kertovaa toimintapistettä. Ensimmäisen vuoden röntgenhoitaja- ja kätilöopiskelijat esittelivät projektipajaopintojensa konkreettisia tuotoksia nyt ensimmäistä kertaa.

– Moniammatillisten ryhmien eli projektipajojen tehtävänä oli laatia tilaisuuteen toimeksiannon mukainen oppimistapahtuma. Kohderyhmänä olivat tammikuussa aloittaneet ensihoitaja-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet, röntgenhoitajakoulutuksen koulutusvastaava, yliopettaja Leena Walta ja hoito- ja kätilötyön lehtori Marjatta Häsänen taustoittavat.

Opintojakson teemana oli oppia työskentelemään turvallisesti erilaisissa ympäristöissä. Tavoitteena oli varmistaa, että Turun AMK:n opiskelijat osaavat tunnistaa laaja-alaisesti erilaisia turvallisuusriskejä ja edistää turvallisia toi­mintatapoja osana kehittyvää ammattitaitoaan.

 

112 päivä kuva 1 .JPG
Projektipajojen aiheiden purkupäiväksi valikoitui osuvasti 11.2., jolloin vietettiin Suomen turvallisuustoimijoiden yhteistä 112-kampanjapäivää.

 

Ennen tuotosten esittelyä opiskelijoilla oli sekä itsenäistä työskentelyä että ohjaavaa opiskelua. Ohjaajina toimivat opinnoissaan pidemmällä olevat röntgenhoitajaopiskelijat.

– Opiskelijat tekivät taustatyötä sekä laativat projekti- ja toteutussuunnitelman. He myös pitivät lukupiiriä ennakkoon annettujen projektityöskentelyä käsittelevien aineistojen pohjalta. Projektimaista työskentelytapaa opittiin projektien edetessä.  

– Projektipajassa oppii työskentelemään monialaisessa ryhmässä ja samalla tutustuu osaamisalan muiden koulutusohjelmien opiskelijoihin. 112-päivä toteutui niin sanotun osaamisen jakamisen periaatteella, tapahtumapäivän koordinoinnista vastanneet opettajat kertovat.

Työote oli samalla Innopedan, Turun AMK:ssa noudatetun innovaatiopedagogiikan, hengen mukainen. Innopedassa korostuvat jatkuva kehittyminen, työelämälähtöisyys sekä aktivoivien oppimis- ja opetusmenetelmien hyödyntäminen.

 

Turvallinen ympäristö luodaan yhdessä

Moniammatillisessa pajatyöskentelyssä opittiin yhteistyötaitoja sosiaali- ja terveysalan toimeksiannoissa. Yhtenä toimeksiantaja oli Turun AMK:ssa turvallisuuspäällikkönä työskentelevä Janne Sundqvist, joka toivoi opiskelijoiden paneutuvan ennen kaikkea oppilaitoksen paloturvallisuuteen, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen sekä oikeaoppiseen toimintaan sairauskohtaustilanteissa.

– Paloturvallisuus ja sairauskohtausten hoitaminen ovat perusasioita, joiden pitäisi olla jokaisen opiskelijan ja henkilökuntamme jäsenen hallussa. Vaikka näihin aiheisiin liittyviä koulutuksia pidetään paljon, lisäinfoa tarvitaan jatkuvasti. Myös kiusaamisesta puhuminen on erityisen tärkeää ennaltaehkäisevässä työssä, Sundqvist huomauttaa.

 

112 päivä kuva 4.JPG
Tapahtuman pääviesti oli selvä: jokaisella on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön.

 

Projektitoimeksiantojen yhteisenä teemana oli ”Turvallista osaamista turvallisessa ympäristössä”. Se sopii turvallisuuspäällikön mukaan hyvin oppilaitosmaailmaan.

– Turvallinen opiskelu- ja työarki on yhteinen asiamme. Siihen voi jokainen vaikuttaa osallistumalla koulutuksiin, tutustumalla ohjeistuksiin ja ilmoittamalla mahdollisista ongelmista eteenpäin. Varhaisessa vaiheessa saadut turvallisuuspoikkeamailmoitukset ehkäisevät usein vakavampien ongelmien syntymistä.

Sundqvist kertoo yhteistyön röntgenhoitaja- ja kätilöopiskelijoiden kanssa sujuneen mukavasti. Hän aikoo hyödyntää tehtyjä aineistoja myöhemmin omissa koulutuksissaan. 

– Olin mukana kiusaamiseen liittyvässä projektipajassa, ja kokemuksena se oli antoisa. Opiskelijat onnistuivat tekemään todella hyvää materiaalia kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön, Sundqvist kehuu.

 

"Jos menee mönkään, mee Messiin"

Tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn ohella tapahtumassa oli mukana muita aina ajankohtaisia ja merkityksellisiä teemoja, kuten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Projektipaja pureutui oman ja toisen sosiaalisen ja emotionaalisen turvallisuuden lisäämiseen yhteisössä eli käytännössä itsestä ja toisesta huolehtimiseen.

Projektipajassa muun muassa kysyttiin, mistä hakea apua, jos kokee uupumusta tai ahdistusta. Esittelypisteellä saattoi tutustua muun muassa opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n toimintaan, kuten säännöllisiin ryhmächatteihin. Samalla kävijä sai tietoa 23.4.2020 vietettävästä opiskelijoiden mielenterveyspäivästä, joka kutsuu mukaan toimimaan mielenterveyden puolesta. Lisäksi esimerkiksi Turun AMK:n oma intranet johdattaa kätevästi opiskelu- ja työkykyä sekä terveyttä edistävien palveluiden pariin.

 

112 päivä kuva 3.JPG
Ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelija Ida Helin (vas.) ja ensimmäisen vuoden kätilöopiskelija Anna Granath kannustivat arjen hyvinvointiin.

 

– Kehotamme tutustumaan omaan intra-alustaamme Messiin, josta saa vinkkejä siihen, mistä löytää apua omaan tilanteeseensa. Jos menee mönkään, mee Messiin, esittelypisteellä päivystäneet ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelija Ida Helin sekä kätilöopiskelijat Anna Granath ja Meeri Halmesaari muistuttivat.

– Olemme pyrkineet herättelemään opiskelijoita ajattelemaan omaa hyvinvointiaan ja sitä, mitä he voisivat tehdä myös toisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Meille on voinut jättää hyviä ehdotuksia muidenkin hyödynnettäviksi.

Ryhmä koostui ensimmäisen vuoden röntgenhoitaja- ja kätilöopiskelijoista. Opiskelijaohjaajana toimi viimeisen vuoden röntgenhoitaja. Miltä monialainen yhteistyö on tuntunut?

– Se on ollut pelkkää plussaa. Tällainen toimintamuoto voi hyvin antaa eväitä esimerkiksi yhteistyössä tehtävän opinnäytetyön tekoon, projektipajan päällikkönä toiminut Granath pohti.

 

112 päivä kuva 2.JPG
Vinkit jakoon. Mitä teet palautuaksesi arjesta? Entä miten voisit edistää yhteisöllistä ilmapiiriä?

 

Lue lisää: