Sivu päivitetty 19.2.2020

Nosturin ajo-oppia VR-laseilla

Simulandia ™ oppimisympäristössä VR-lasit vievät nosturinkuljettajan korkealle. Virtuaalitodellisuus tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ammattilaisen silmin eri työtehtäviä paikasta ja ajasta riippumattomasti.

Virtuaaliseen oppimisympäristö Simulandiaan™ rakennetaan harjoitteita ja erilaisia ympäristöjä TTS Työtehoseuran keskeisimpien koulutusalojen tarpeisiin. Turun ammattikorkeakoulun peliteknologian insinööriopiskelijat ovat paraikaa rakentamassa Simulandia-ympäristöä ja VR-harjoitteita yhteistyössä TTS Työtehoseuran ja ADE Oy:n kanssa. Simulandia™ oppimisympäristö toteutetaan yhdessä kuljetuksen, logistiikan, biotalouden, luonnonvara-alojen, maanrakennuksen, rakennusalan, metsäalan ja autoalan asiantuntijoiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan viisi opiskelijaryhmää on osallistunut Simulandia-projektiin osana Advanced Game Technologies -opintojaksoa, joka alkoi syyskuussa 2019 ja päättyy maaliskuussa 2020. Projektin alkuvaiheessa opiskelijaryhmät ovat osallistuneet VR-harjoitusskenaarioiden kehittämiseen ja paraikaa opiskelijat keskittyvät oppimisanalytiikan toteuttamiseen ja harjoituksen jälkeisen välittömän palautteen hyödyntämiseen.

Simulandia™ antaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella simuloidusti kaikkia alaan liittyviä osa-alueita, kuten esimerkiksi kuljettajan ammatissa ajoneuvon kuljettamisen lisäksi myös asiakaspalvelua ja ajoneuvotekniikkaa. Simulandia™ oppimisympäristö toimii sekä VR-laseilla kuin ilman.

Oppimisympäristön tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia käydä läpi erilaisia olosuhteita ja tilanteita tehokkaasti ja turvallisesti virtuaalisessa ympäristössä. Niin sanottu simulaatiopedagogiikka tarjoaa paremmat ja nopeammat oppimistulokset kuin opiskelu pelkästään teorian tai käytännön harjoitteiden kautta.

VR- ja AR-teknologiat auttavat luomaan kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi auton tai erilaisten työkoneiden kuljettamiseen liittyvien kokonaisuuksien opiskelun paikasta riippumatta. Turun ammattikorkeakoulun VR-keskus valmistuu vastamaan alueen toimijoiden tarpeisiin kehittää uudenlaisia virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä innovaatioita.

Tämä Simulandia-projekti on erinomainen esimerkki AVR Turku –osaamiskeskuksen toimintaa, jossa yritykset, opiskelijat ja tutkijat työskentelevät yhdessä innovaatioita luoden, toteaa yliopettaja Mika Luimula

VR-tutkimuskeskuksen hankinnat on tehty osana tekniikan investointihankkeita.