Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.3.2020

Turussa panostetaan tekniikan osaajiin

Koskaan ennen tekniikan koulutus ei ole ollut Turussa näin vahvaa ja monialaista. Turusta on tullut näkyvä teekkarien ja insinööriopiskelijoiden kaupunki uusien koulutusten, kasvaneiden tekniikan koulutusten aloituspaikkojen sekä tutkimus- ja oppimisympäristöihin investointien myötä.

Teknologiakampuksen yhteistyötä esiteltiin asiasta kiinnostuneille ja median edustajille perjantaina. Teknologiakampus edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Tekniikan korkeakoulutuksella on Turussa tukevat juuret, sillä Åbo Akademin diplomi-insinöörikoulutus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Digitaalisuus ja kestävä kehitys antavat suuntaa koulutuksille

Lisääntyneen kiinnostuksen ja hakijamäärien kasvun takia Åbo Akademi on lisännyt tietotekniikan aloituspaikkojen määrää kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen tämän kevään yhteishausta alkaen. Åbo Akademi on myös uudistanut DI-ohjelmansa kemian- ja prosessitekniikassa, jossa perehdytään mm. teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin, erilaisiin raaka-aineisiin sekä energia- ja ympäristötekniikkaan. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan.

Turun yliopisto on uudistanut koko diplomi-insinöörikoulutuksen kokonaisuuden uusien kone- ja materiaalitekniikan koulutusten myötä. Tänä vuonna aloituspaikkoja tekniikan koulutuksiin on yhteensä 273, joka on yli kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna.

Konetekniikassa voi erikoistua älykkäisiin järjestelmiin, digitaaliseen valmistukseen tai digitaaliseen suunnitteluun ja optimointiin.

- Yhteistyö Turun Koneteknologiakeskuksen kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa uudessa koulutusohjelmassa, kertoo konetekniikan professori Jussi Kantola.

Materiaalitekniikan opetuksen erikoistumisalat ovat modernit teollisuusmateriaalit, energiamateriaalit ja terveysteknologia. 

- Materiaalikehityksen saralla keskeistä on harvinaisten ja kalliiden materiaalien, kuten platina ja kulta, korvaaminen edullisilla ja laajasti saatavilla vaihtoehdoilla. Kiehtovinta uusissa materiaaleissa ovat kuitenkin mahdollisuudet saada aikaan sellaisia funktionaalisuuksia, joita ei perinteisillä materiaaleilla voida saavuttaa, sanoo materiaalitekniikan professori Kati Miettunen.

Miettusen omana tutkimusaiheena ovat uuden sukupolven aurinkokennot ja erityisesti biomateriaalien käyttö aurinkokennoissa. 

Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi painottuvat myös yliopiston energiamateriaalien erikoistumisalan opinnoissa. Turun ammattikorkeakoulun uusi hajautetun energiantuotannon koulutus on samoilla linjoilla ja valmistaa YAMK-insinöörejä esimerkiksi kestävän energiatuotannon sekä älykkäiden sähköverkkojen asiantuntijatehtäviin.

Nämä kaikkien korkeakoulujen kestävää kehitystä tukevat painotukset ovat erinomaisesti linjassa Turun kaupungin kunnianhimoisen, vuoteen 2029 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. 

- Arvostan suuresti korkeakoulujen visionääristä ajattelua ja korkealle asetettuja tavoitteita tekniikan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Ne, yhdistettynä korkeakoulujen omiin sekä yhteisiin kunnianhimoisiin rakenteellisiin ratkaisuihin, luovat modernia, uutta tapaa toimia
yliopistomaailmassa ja vievät koko seutua eteenpäin, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Kupittaan kampuksen moderni infra kaikkien hyödyksi

Turun ammattikorkeakoululla on kevään yhteishaussa aloituspaikkoja tekniikan alan koulutuksiin kaikkiaan 930.

- Tänä keväänä valmistuvalle Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselle rakentuu entistäkin ajanmukaisempi tekniikan laboratorioinfrastruktuuri yhteensä yli 10 miljoonan euron investointiohjelman ansiosta. Uusinta infraa pääsevät hyödyntämään myös teknologiayritykset ja muut korkeakoulut tutkimus- ja kehitystoiminnassaan, kertoo AMK:n vararehtori Juhani Soini ja kutsuu yhteistyöhön.

Myös merenkulkualalla on kaivattu insinöörikoulutusta. Tähän tarpeeseen Yrkeshögskolan Novia aloittaa syksyllä englanninkielisen merenkulkualan insinöörikoulutuksen, joka toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

- Koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka pystyvät työskentelemään kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä operoivilla aluksilla konepäällystötehtävissä, tai vastaavan tasoisissa tehtävissä maissa. Koulutuksessa hyödynnetään koulutuskeskus Aboa Maren konehuonesimulaattoria, jolla pystytään simuloimaan eri alusmalleja erityyppisillä koneilla ja laitteilla, esimerkiksi diesel- tai LNG-käyttöisiä aluksia, kertoo toimiala-apulaisjohtaja Micael Vuorio Noviasta.

Lisätiedot:
Turun yliopisto: Vararehtori Mika Hannula, 040 033 1838, mika.hannula@utu.fi
Åbo Akademi: Dekaani Patrik Henelius, 044 201 1135, patrik.henelius@abo.fi
Turun ammattikorkeakoulu: Vararehtori Juhani Soini, 050 598 5321, juhani.soini@turkuamk.fi
Yrkeshögskolan Novia: Toimiala-apulaisjohtaja Micael Vuorio, 044 762 3413, micael.vuorio@novia.fi

Teknologiakampus Turku edistää korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta sekä yhdistää niiden voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Teknologiakampus Turun sopimusosapuolet ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy. - www.teknologiakampusturku.fi