Sivu päivitetty 17.3.2020

Turun AMK:lla on yhteishaussa tarjolla yli 60 koulutusta

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa 18.3. ja päättyy 1.4. klo 15.00. Turun ammattikorkeakoululla on yhteishaussa tarjolla yli 60 koulutusta tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalalla. Yhteishaussa otetaan keväällä 2020 kokonaisuudessaan käyttöön ammattikorkeakoulujen uudet valintatavat.

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan opiskelijat jatkossa kolmella tavalla: todistusvalinnalla, AMK-valintakokeella tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella.

Turun AMK:ssa opiskelijoista yhteensä 60 % valitaan todistusvalinnalla.  40 % yo-tutkintotodistuksen arvosanojen perusteella ja 20 % ammatillisen perustutkinnon todistuksen arvosanojen perusteella. 

Hakijoista 30 % valitaan AMK-valintakokeen perusteella. Kaikki hakijat ilmoittautuvat AMK-valintakokeeseen hakulomakkeella, mutta kokeeseen osallistuvat vain ne hakijat, jotka eivät ole saaneet todistusvalinnassa toivomaansa opiskelupaikkaa. 
AMK-valintakoe on kaikille yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. AMK-valintakoe ei vaadi valmentautumista. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti.

– Tämän hetkisen suunnitelman mukaan ammattikorkeakoulut järjestävät AMK-valintakokeen 1.-5.6. noudattaen sosiaali- ja terveysministeriön antamaa koronaohjeistusta. Mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan, asiasta tullaan viestimään laajasti kevään aikana ja ilmoittamaan hakijoille, sanoo Turun ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelujen päällikkö Ismo Kantola.

Turun AMK:lla on lisäksi käytössä yhteishaussa oma valintatapansa, aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Hakijoista 10 % valitaan tällä tavalla. Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot. Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai Suomessa vaihto-opiskelijana suoritettuja, numeerisesti arvioituja opintoja. Myös tämän valintatavan tulokset ilmoitetaan ennen AMK-valintakoetta. 

Uudet valintatavat eivät koske kulttuurialan ja YAMK-koulutuksia. Kulttuurialalla opiskelijat valitaan edelleen ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. 

– Jos poikkeustilanne jatkuu nyt ilmoitettua pidempään, kulttuurialan valintakokeiden toteutustapoja tullaan muuttamaan. Pyrimme toimimaan aiemmin annettujen valintakoepäivien aikataulussa. Hakijoille tiedotetaan mahdollisista muutoksista viimeistään valintakoekutsujen yhteydessä, sanoo Turun AMK:n Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.

YAMK-koulutuksissa valintatavat vaihtelevat koulutuksittain. Uutta YAMK-koulutuksissa ovat muutokset pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksissa. Työkokemusvaatimus on laskenut kahteen vuoteen ja hakukelpoisuuden osaan koulutuksista tuovat jatkossa myös vanhat opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot.

Koulutustarjonnassa on tänä vuonna myös useita uusia koulutuksia. AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista uusia ovat myynti-insinöörikoulutus Turussa ja digitaalisen liiketoiminnan koulutus Salossa. Ylempään AMK- eli Master-tutkintoon johtavia uusia koulutuksia ovat tekniikan alalla hajautetun energiatuotannon ja rakentamisen koulutukset, sosiaali- ja terveysalalla erityissosiaaliohjauksen ja kuntoutuksen ja liikunnan integraatio -koulutukset. Lisäksi tarjolla on uusi sote-palveluiden ja -liiketoiminnan johtamisen koulutus, johon voi hakea pohjatutkinnon alasta riippumatta. 

Opiskelijavalintojen tuloksia ilmoitetaan hakijoille kevään mittaan sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5. ja loput valintojen tulokset 8.7. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 15.7. klo 15.00 mennessä. Opinnot nyt haussa olevissa koulutuksissa alkavat elo-syyskuussa 2020.