Sivu päivitetty 18.3.2020

Turun AMK:n Master-opiskelija palkittiin valtakunnallisessa syöpähaastekilpailussa

Opinnäytetyönä toteutettava terveyden edistämisen lautapeli motivoi nuoria huolehtimaan omasta terveydestään. Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija Mikko Viitasen ideoima peli sijoittui toiseksi Syöpähaaste 2020 -kilpailussa.

Valtakunnallinen Syöpähaaste 2020 -kilpailu on suunnattu kansalaisille, terveydenhuollon ammattilaisille, tutkimusryhmille, yrityksille ja muille organisaatioille. Sen tavoitteena on löytää uusia ideoita ja mahdollisuuksia syövän ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi sekä syövän kanssa elämisen helpottamiseksi ja parantamiseksi. Kilpailuun voi osallistua joko henkilö- tai organisaatio-kategoriassa.

Syöpähaaste keräsi kansalaisilta ja organisaatioilta kaikkiaan 119 ideaa, jotka ylläpitävät tai parantavat syövän ehkäisyä ja hoitoa sekä helpottavat elämää syövän kanssa. Sairaanhoitaja, Master School -opiskelija Mikko Viitanen ja NIKO-projektin projektipäällikkö, Turun AMK:n päätoiminen tuntiopettaja Minna Salakari esittivät opinnäytetyön tuotosidean tuomaristolle kolmen finalistin joukossa. Tieto hopeasijasta saatiin 18. maaliskuuta.

– Ihan uskomaton juttu! Kun laadimme hakemusta, tuli jo tunne, että tämän me viemme finaaliin. Hieno tunne, saadaan esille sekä omaa tekemistä ja koulutusta että NIKO-projektia, Viitanen iloitsee.

NIKO-projekti on Turun AMK:n ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alueellinen kehittämisprojekti, joka pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Tarkoituksena on kehittää toiminnallisia ja osallistavia terveyden edistämisen malleja nuorille ja heidän lähiaikuisilleen.

Erinomainen menetelmä nuorten terveyskasvatukseen

NIKO-yhteistyöprojektissa toteutettava terveyden edistämisen lautapeli osallistaa ja motivoi alakoululaisia nuoria tekemään tietoisia terveysvalintoja.

– Opetuspelin sisältö suunnitellaan alakoulun opetussuunnitelmaan perustuvaksi, ja pelillä tavoitellaan oppimiskokemuksen luomista sekä pelin aineiston hallintaa, kertoo projektipäällikkö Salakari.

Pelissä huomioidaan erityisesti päihteet, nikotiinituotteet ja elintavat. Jopa 40 prosenttia syövistä voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elintavoilla.

Yhä nuoremmat kokeilevat tai käyttävät nikotiinituotteita ja päihteitä. Tutkimusten mukaan terveydenedistämisen työn tulisikin painottua jo alakoulun viimeisille luokka-asteille oikeanlaisen tiedon eteenpäin viemiseksi. Erityisesti nuorten kiinnostus nikotiinituotteita kohtaan lisääntyy jo alakoulun viimeisinä vuosina ennen siirtymistä yläkouluun.

– Pelillistäminen on asiallisten, tärkeiden ja vakavienkin asioiden toteuttamista houkuttelevimmiksi ja helpommaksi käsittää. Pelillisyyden on todettu olevan erinomainen menetelmä nuorten terveyskasvatukseen, Viitanen perustelee ideaansa. 

Pelaaminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, sosiaalisten kontaktien luomiseen sekä vuorovaikutukseen pelaajien kesken – yhdessä pelaaminen voi huomaamatta harjaannuttaa myös nuorten kognitiivisia taitoja.

Terveyspeli integroidaan valtakunnalliseen terveyskasvatukseen

Opinnäytetyönä tuotettava peli on tarkoitus integroida osaksi alueellista ja valtakunnallista terveyskasvatusta. Sitä voidaan käyttää kouluissa soveltaen moniin opintokokonaisuuksiin sekä esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyössä oheis- ja lisämateriaalina.

Ennen pelin tuotantoa tehdään asiantuntijatutkimusryhmässä systemoitu kirjallisuuskatsaus, perehdytään alakoulun opetussuunnitelmiin ja luodaan pelin aihio. Peli esitestataan ammattilaisilla ja alakoululaisilla nuorilla syksyllä 2020.

– Kohderyhmä ja asiantuntijat ovat mukana koko pelin luomisprosessin ajan, Salakari painottaa.

Syöpähaaste 2020 -kilpailussa toiseksi sijoittunut terveyspeli toteutetaan jo luodun ja suuren menestyksen saaneen TARMO-terveyspelin "pikkusisaruksesi", osaksi yhdenmukaista oppimis- ja opetusvälinesarjaa, jossa peli tarjotaan maksutta alakoulujen opetusvälineeksi.

Lue lisää: