Sivu päivitetty 27.3.2020

Professori Antti Salminen TUAS Fellow´ksi

Turun yliopiston konetekniikan professorina vastikään aloittanut Antti Salminen aloitti vuodenvaihteessa myös Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijakumppanina, TUAS Fellow´na.

Teksti: Martti Komulainen

Monen muun tavoin professori Antti Salminen on etätöissä. Työn alla on syksyllä alkavan Turun yliopiston konetekniikan uuden DI-koulutuksen sisältöjen suunnittelu. 
 
Ennen Turkua hän toimi professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Turkuun hänellä oli vahvat kytkennät jo aiemmin toimien Koneteknologiakeskuksessa lasertyöstön parissa yli 10 vuotta. 
 
Vuonna 2018 solmittiin myös virallisempi, strateginen yhteistyösopimus LUT:in ja Turun AMK:n kesken, liittyen juurikin Salmisen erityisosaamiseen laserhitsauksessa ja hitsausautomaatiossa.
 
Salmisen erikoisalaa on laajemmin lasertyöstötekniikat. Laseria käytetään laajasti kappaleiden hitsauksessa, merkkauksessa, 3D tulostuksessa ja leikkaamisessa. 
 
Jatkossakin yhteistyö tulee olemaan tiivistä vaikka työnantaja vaihtuikin Turun yliopistoksi. 
 
- Alkavan konetekniikan DI-koulutuksen järjestämisessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisessä roolissa, tilojen ja opintosisältöjenkin osalta, toteaa professori Antti Salminen.
 
TUAS Fellow on kutsutuille asiantuntijoille suunnattu ohjelma, joka tähtää vastavuoroiseen tiedonvaihtoon, asiantuntijaverkoston laajenemiseen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön syvenemiseen eri aloilla. 
 
TUAS Fellow -asiantuntijajärjestelmä käynnistettiin Turun AMK:ssa vuonna 2016. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomen ammattikorkeakouluissa. Mukaan kutsuttavat TUAS Fellow -asiantuntijat ovat jäseninä viiden vuoden jakson, minkä jälkeen sopimusta voidaan vielä jatkaa.