Sivu päivitetty 16.4.2020

Turun AMK tarjoaa suojavarusteita Turun kaupungin hoitohenkilökunnan käyttöön

Turun ammattikorkeakoulu osallistuu COVID-19-epidemian vastaisiin toimiin ja lahjoittaa koronavirukselta suojaavia varusteita Turun kaupungin terveydenhuollon tarpeisiin.

Turun AMK on mukana terveydenhuollon koronaviruksen vastustamistyössä ja päättänyt lahjoittaa suojavarusteita ja hygieniatarvikkeita Turun kaupungin kotihoidolle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön on jo aiemmin lainattu erilaista sairaalavälineistöä, kuten hengityskoneita.

Koulutusjohtaja Anne Isotalon mukaan suojavarusteiden lahjoittamiseen päädyttiin, sillä erityisesti hengityssuojaimille on tällä hetkellä valtava tarve koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kyse on sairaanhoidon ja terveydenhuollon alalla käytetyistä sertifioiduista kertakäyttömaskeista, joita on varastoitu ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeisiin.

– Asianmukaisia varusteita tarvitaan nyt suojaamaan mahdollisilta tartunnoilta. Voimme tilata suojatarvikkeita omaan käyttöömme myöhemmin, kun koulutukset taas pääsevät alkamaan. Haluamme olla mukana yhteisissä talkoissa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektori luovuttaa Turun kaupungin kotihoidon henkilöstön käyttöön myös suojakäsineitä, -takkeja ja -visiirejä sekä käsidesiä. Kaupungin kotihoitoon osoitetussa kuormassa on lisäksi reilu määrä hammastahnanäytteitä jaettaviksi maksutta kotihoitokäyntien yhteydessä. Tahnoja on ylimääräisiä, sillä niitä ei ehditty jakaa tänä keväänä Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksen asiakkaille vastaanottokäyntien ja eri suunnitteilla olleiden tapahtumien yhteydessä.

Opiskelijat paikkaamaan mahdollista henkilöstövajetta

Turun ammattikorkeakoulussa on keskeytetty kaikki sosiaali- ja terveysalan opetusharjoittelut 13.3.2020 alkaen. Myös Terveys ja hyvinvointi -sektorin palveluliiketoiminta on tauolla toistaiseksi.

– Sosiaali- ja terveysalojen harjoitteluissa on huomioitu alan organisaatioiden kokema poikkeustilanne. Jouduimme keskeyttämään harjoittelut turvataksemme opiskelijoidemme terveyden, varmistaaksemme sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuuden sekä hidastaaksemme koronaviruksen leviämistä. Tämä oli kova mutta mielestämme oikea ratkaisu, Isotalo kertoo.

– Haluamme kuitenkin taata opintojen etenemisen mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti. Esimerkiksi työskentely poikkeusolojen aikana voidaan monissa tapauksissa hyväksilukea opintoihin ja siten edistää opiskelijoiden valmistumista. Kannustamme opiskelijoitamme tarjoutumaan sosiaali- ja terveysalan työhön, joko työsuhteeseen tai vapaaehtoiseen työhön.

Koulutusjohtaja muistuttaa, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita terveydenhoitoalalla, jos terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.

– Valmiuslain yhtenä tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia. Terveyden ja hyvinvoinnin koulutusalalla pyritäänkin järjestämään toiminta siten, että opiskelijat ovat tarvittaessa työntekijöinä turvaamassa väestön terveyttä ja siten hidastamassa koronaviruksen leviämistä.

Suojavarusteet kuva 2.jpg
Tarviketoimitus lähdössä Medisiina D:stä Turun kaupungin käyttöön. Mukana on paitsi suojavarusteita myös Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksen lahjoittamia, kotihoidon asiakkaille jaettaviksi tarkoitettuja hammastahnanäytteitä. Kuva: Maarit Vuori
Suojavarusteet kuva 1 vaihtoehto 2.JPG
Turun AMK tukee Turun kaupunkia koronatartuntojen torjunnassa ja tarjoaa suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, kotihoidon henkilökunnalle. Kuvassa opetussuuhygienisti Maarit Vuori lastaamassa varustekuormaa. Kuva: Aleksi Rajamäki