Sivu päivitetty 8.5.2020

Turun AMK:n avoin opetus maksutonta lomautetuille ja työttömille syyslukukaudella 2020

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt päätöksen avoimen AMK:n opintojen maksuttomuudesta syyslukukaudelle 2020.

Korjattu 8.5.2020 klo 10:15

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi Turun AMK tarjoaa muiden ammattikorkeakoulujen tapaan lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja veloituksetta.

Maksuvapautuksen ehtona on, että lomautus on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva, tai määräaikainen vähintään 1 kk:n kestävä. Vapautus on voimassa syyslukukauden 2020. Mahdollisesta maksuvapautuksen jatkumisesta vuonna 2021 päätetään myöhemmin.

Maksuvapautus koskee yhdenvertaisen kohtelun vuoksi yhtäläisesti kaikkia avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella opiskelevia lomautettuja ja työttömiä syyslukukaudella 2020. Maksuttomuus koskee 1.8.2020 jälkeen alkavia yksittäisten opintojaksojen opintoja.

Näiden lisäksi polkuopiskelijoiden osalta ei peritä maksuja syksyllä 2020 alkavista opinnoista, eikä tammikuussa 2020 aloittaneilta syyslukukauden opinnoista. Myös korkeakouludiplomiin kuuluvat opinnot ovat maksuttomia syyslukukaudella 2020.

Jos nykyisellä avoimen opiskelijalla on kevään opintojen osalta maksuvaikeuksia, pyydetään ottamaan yhteyttä avoinamk@turkuamk.fi jolloin voidaan sopia maksujärjestelyistä.

Tutustu Avoimen AMK:n tarjontaan